Cliëntenraad Dental Clinics

Bij Dental Clinics vinden we het zeer belangrijk dat onze patiënten een heel goed gevoel hebben over de mondzorg die wij verlenen. Daarom monitoren we jaarlijks de patiënttevredenheid via een onafhankelijk onderzoeksbureau. Daarnaast worden de belangen van onze patiënten behartigt in de cliëntenraad. Zo kunnen wij onze zorg- en dienstverlening blijven verbeteren.

Over onze cliëntenraad

De cliëntenraad komt ongeveer 3 keer per jaar bij elkaar en geeft advies over onderwerpen die patiënten raken. Denk bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid, de wachttijden, de kwaliteit van zorg en de gastvrijheid. De cliëntenraad is zelfstandig en onafhankelijk. De uitkomsten van de vergaderingen worden besproken met de directie van TopMondzorg.

De cliëntenraad bestaat uit drie leden, waarvan één voorzitter. Het is een representatieve weergave van al onze patiënten. Alle leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar.

Profielschetsen cliëntenraad

Voor onze cliëntenraad zijn wij op zoek naar leden en een voorzitter. In onderstaande profielen kunt u lezen wat er van u als lid en als voorzitter verwacht wordt.

U kunt zich kandidaat stellen door voor XX-XX-XXXX een e-mail te sturen naar clientenraad@topmondzorg.nl met als onderwerp ‘Kandidaat cliëntenraad’. Vertel ons wie u bent en wat uw motivatie is om u kandidaat te stellen voor de cliëntenraad. Zitting in de cliëntenraad is op vrijwillige basis. Wel ontvangt u van ons een vergoeding.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de cliëntenraad ontvangen? Stuur dan een e-mail naar clientenraad@topmondzorg.nl.