Dental Clinics in Vietnam 2015

Wij brengen jaarlijks een bezoek aan Vietnam om de gebitten van ruim 120 wees- en verstoten kinderen te saneren en onderhouden. Deze kinderen hebben een thuis gevonden in de K.I.D.S. opvanghuizen in Ho Chi Minh City. In 2015 gingen ook drie masterstudenten tandheelkunde van de universiteiten in Amsterdam, Groningen en Nijmegen mee. Joanna Li, masterstudent aan de Universiteit van Amsterdam, schreef de volgende blog over haar ervaringen.

Bezoek aan K.I.D.S. opvanghuizen

“De reis met Dental Clinics naar Vietnam leek een droom, alles is ontzettend snel gegaan en we hadden een goed gevuld en gevarieerd programma. De eerste ochtend dat we wakker werden in Vietnam, zijn we gelijk weeshuizen gaan bezoeken. Er was een verdeling tussen jongens- en meisjeshuizen en dit merkte je ook in de sfeer heel duidelijk. De meisjes waren heel aanhankelijk en wilden graag met ons praten en spelen. De jongens waren echt wat afstandelijker, achteraf gezien wellicht omdat we zelf meisjes zijn. Het was opvallend hoe goed hun Engels was en dat ze heel anders worden opgevoed dan hier in Nederland. Na mensen van het weeshuis gesproken te hebben, beseften we ons hoeveel geluk deze kinderen hadden gehad. Ze krijgen onderwijs, wonen in een veilige omgeving, terwijl ze hiervoor geeneens een dak boven het hoofd hadden. Die zwerfkindjes hebben we ook op straat gezien. Dan besef je pas hoe gelukkig je in Nederland bent.”

K.I.D.S. opvanghuis Vietnam

Dental University

“Op de tweede dag bezochten we de Dental University van Ho Chi Minh, waar we warm werden ontvangen door de decaan. We mochten overal rondkijken, zowel op de kliniek als de prekliniek als de collegezalen. We hebben ook praatjes kunnen maken met de lokale studenten en begrepen dat het erg lastig is om geselecteerd te worden voor een opleidingsplek.”

Dental University Vietnam

Aan het werk bij Westcoast International Dental Clinic

“De dag erop zouden we eindelijk gaan behandelen. We hadden de avond ervoor al veel besproken over de verschillen en overeenkomsten tussen de drie universiteiten in Amsterdam, Groningen en Nijmegen. We vonden het alle drie best spannend om te behandelen onder andere begeleiding, bij patiënten waarmee je nauwelijks kan communiceren. Daar aangekomen werden we ontvangen door warme knuffels van een hele lading enthousiaste kindjes. De praktijk was veel moderner dan we durfden te verwachten en we hadden bijna alle benodigde middelen tot onze beschikking. We hebben de handen uit de mouwen gestoken en bijna 100 kindjes behandeld. Onze assistenten konden prima Engels en fungeerden als tolk, zodat het communicatieprobleem bijna was verdwenen. De kinderen waren allemaal heel dapper en gehoorzaam en hadden zelfs een beter gebit dan verwacht. We hebben veel sealants gelegd, restauraties gedaan en bijna geen kiesjes hoeven trekken. We vonden het fantastisch om de hele dag te hebben behandeld, en veel vragen te kunnen stellen aan elkaar en aan de tandartsen hoe ze bepaalde casussen zouden aanpakken.”

Westcoast International Dental Clinic Vietnam

Afscheid van de kinderen

“De laatste dag gingen we de weeskinderen in het Cu Chi waterpark bezoeken. Eens per jaar ontmoeten alle kinderen van de weeshuizen elkaar daar in het park, ook zussen en broers die elkaar een jaar lang niet hadden gezien. Hier aangekomen, renden de kinderen naar ons toe en vertelden dat ze ons erg hadden gemist. Warme knuffels en veel gelach. Iedereen was gelukkig, dat was heel mooi om te zien. Stiekem deden we ook nog even een controle van wondgenezing in de mond waar de dag ervoor een lastige kies uit was getrokken. Terwijl we omhelsd met kinderen het park uit liepen, werd ons duidelijk dat dit echt het einde van de reis betekende. We zouden de kindjes voorlopig niet terug zien, wij moesten terug naar Nederland. Maar we komen zeker een keer terug!”

Lachen is leven Dental Clinics

Onvergetelijke tijd in Vietnam met Dental Clinics

“Deze tijd met Dental Clinics in Vietnam zullen we nooit vergeten, het was een periode waarin we veel hebben gezien en geleerd. De ervaring om onderdeel te mogen zijn van een professioneel team, wat significant bijdraagt aan het leven van deze kinderen. Kennis kunnen uitwisselen met ervaren tandartsen, (lokale) tandheelkunde studenten en kunnen discussiëren over een bepaalde behandelmethode. Cultuur kunnen opsnuiven door met lokale mensen in gesprek te gaan en de geschiedenis te bestuderen. Hoe je gelukkig kunt zijn met wat je hebt en dit te delen met anderen. Zeker nu we nog in de kinderschoenen des levens staan is dit een onvoorstelbaar mooi cadeau wat we meedragen in onze kijk op de wereld. Lachen is leven!”