Tandletsel

Wat te doen als een tand afbreekt, losstaat of uit de mond is? Melktanden mogen niet worden teruggeplaatst: zoek ze op en neem ze mee. Bij een afgebroken melktand kan de tandarts eventueel de scherpe rand gladslijpen, zodat uw kind de tong niet beschadigt.

Bij letsel aan blijvende tanden:

  • Tand afgebroken… Ga direct met de afgebroken tand naar de tandarts. Houd daarbij het tanddeel nat! De tandarts bekijkt of hij het afgebroken stuk kan terugplaatsen. Als terugplaatsing niet mogelijk is, herstelt de tandarts de tand met tandkleurig materiaal.
  • De tand staat los… Niet aankomen of terugduwen. Ga direct naar de tandarts.
  • De tand is eruit… Plaats de tand van een blijvend gebit terug in de mond en ga direct naar de tandarts. Die zal de teruggeplaatste tand controleren en vastzetten (spalken). Hoe sneller u dit doet, hoe groter de kans op succes:
  • Zoek de tand snel op. Pak de tand vast bij de kroon: het deel dat boven het tandvlees zichtbaar is. Vermijd contact met de wortel, dat maakt de kans op een succesvolle terugplaatsing kleiner.
  • Spoel de tand 10 seconden voorzichtig af met melk. Geen melk in de buurt? Gebruik dan koud water.  Reinig de tand nóóit met reinigingsmiddelen of een borsteltje. Dat maakt de kans op een succesvolle terugplaatsing kleiner.

Terugplaatsen niet mogelijk?

Is de tand schoon? Plaats hem dan terug. Lukt dit niet?

  • Leg de tand in de melk of bewaar de tand los in de mond, bij voorkeur in de ruimte tussen de kiezen en de wang.
  • Als de tand langer dan een halfuur droog is geweest, kan hij nauwelijks met succes worden teruggezet. Bewaar de tand dus nooit in een zakdoek of doosje.
  • Houd nu de tanden op elkaar met een papieren zakdoekje of gaasje ertussen.

Gebitsbeschermer

Een aantal sporten gaan gepaard met risico op blessures en ongevallen. Bij deze sporten is de schade vaak te beperken door een (door de tandarts) op maat gemaakte gebitsbeschermer te dragen.