Ga naar de hoofdinhoud
tandarts Rotterdam Zuid - tandarts Dental Clinics Rotterdam Zuiderterras
uit 21.798 reviews

Afspraak bij tandarts Sharleena Pink

Heb je een vraag over een behandeling voor jouw kind bij tandarts Sharleena Pink? Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen. Wij verzoeken je deze informatie eerst te lezen. Wanneer jouw vraag er niet tussen staat of indien je jouw kind wilt aanmelden, kun je contact opnemen met onze praktijk. Je kunt ons telefonisch bereiken via: 010 – 410 14 70 of stuur een e-mail naar zuiderterras@dentalclinics.nl.

Schrijf jouw kind in als nieuwe patiënt

Is jouw kind nog geen patiënt bij onze praktijk? Dan kun je jouw kind ook direct aanmelden via ‘aanmelden als patiënt’. In het tekstveld ‘vraag/opmerking’ kun je vervolgens aangeven dat het een behandeling bij tandarts Sharleena Pink betreft.

Veelgestelde vragen afspraak tandarts Sharleena Pink

Om jouw kind voor te bereiden op de behandeling kun je jouw kind het beste in eigen woorden uitleggen wat de tandarts gaat doen. Om onnodige spanning te voorkomen kun je je hierbij houden aan een aantal vuistregels:

– Vertel wat er gaat gebeuren, maar laat weg wat er (nog) niet gaat gebeuren
Het is belangrijk om voorspelbaarheid te creëren zodat jouw kind weet wat hem/haar te wachten staat en zich veilig kan voelen. De kans is groot dat jouw kind ondanks de uitleg toch geen zin heeft of het er niet mee eens is. Dit is niet erg, een kind zal moeten vertrouwen op jouw inschatting en leren dat sommige dingen er nou eenmaal bij horen. Wel is het van belang jouw kind niet onnodig zenuwachtig te maken met toevoegingen als “het doet geen pijn” of “ het is niet eng”. Hierdoor kan een kind juist (extra) nerveus worden. De tandarts zal altijd duidelijk en eerlijk vertellen wat er gaat gebeuren en wat jouw kind kan verwachten.

– Kies zelf een geschikt tijdstip om het bezoek aan de tandarts aan te kondigen
Je kent jouw kind uiteraard het beste. Hierdoor kun je ook het beste inschatten wat een goed moment is om jouw kind over de afspraak te vertellen. Sommige kinderen hebben meer tijd nodig dan anderen om zich voor te breiden. Dit kan een week zijn, maar ook een uur voor het bezoek aan de tandarts.

– Vraag het de tandarts
Jouw kind zal ongetwijfeld met vragen komen waarop je het antwoord niet weet of waarbij je niet goed weet hoe je het antwoord het beste kunt verwoorden. Laat dit dan over aan de tandarts. Zeg eerlijk tegen jouw kind dat je het niet precies weet of dat het bij iedereen anders is en stel voor om het bij de volgende afspraak samen aan de tandarts te vragen.

– Beloof geen cadeautjes vooraf
Als jouw kind opziet tegen het bezoek aan de tandarts, is het belangrijk om jouw kind gerust te stellen. Doe dit echter niet door middel van het beloven van een cadeautje. Dit werkt vaak juist averechts, omdat jouw kind dan kan gaan denken dat hem of haar iets ergs te wachten staat. Na afloop mag jouw kind uiteraard worden beloond.

Kinderen kunnen door allerlei dingen bang zijn geworden voor de tandarts. Tijdens de vervolgbehandelingen zal de aandacht liggen op rust en voorspelbaarheid: de tandarts zegt wat zij doet en doet wat zij zegt. Dit geeft structuur en helpt kinderen te wennen aan de tandarts.
Bange of zenuwachtige kinderen zullen proberen zich onder de behandeling uit te praten of toezeggingen los te krijgen (zoals “het gaat geen pijn doen”, of “je krijgt geen prik”). Ga hier niet op in, maar herhaal wat de tandarts heeft verteld en wat er is afgesproken. Beloof niks wat de tandarts niet kan waarmaken en stel de afspraken niet onnodig uit. Dit zal een tijdelijke oplossing zijn, maar hierdoor zal de spanning alleen maar toenemen.

In de meeste gevallen zal de tandarts jouw kind rustig laten wennen aan de tandheelkundige behandeling en deze stapsgewijs opbouwen. Hierbij is het belangrijk dat kinderen weten waarom ze moeten worden behandeld en hoe dat in zijn werk gaat. Soms zijn er echter redenen waardoor deze uitleg lastig is. In deze gevallen kan sedatie een mogelijkheid bieden. De tandarts kan dan in overleg met jou besluiten om jouw kind te behandelen met behulp van een kalmerend middel: een sedativum. Het middel dat wij hiervoor gebruiken is Midazolam.

Na gebruik van het kalmerende middel wordt het kind meestal rustiger, meer ontspannen en reageert het trager op prikkels. Sedatie is bedoeld voor een kortdurende ingreep, een enkele vulling of het verwijderen van een ontstoken tand of kies. Als de behandeling uitgebreider is, zal in sommige gevallen worden besloten jouw kind onder algehele anesthesie (narcose) te behandelen. Deze behandeling zal niet bij ons in de praktijk plaatsvinden, maar in de verwijspraktijk voor kindertandheelkunde waar tandarts Sharleena Pink ook werkzaam is.

Kindertandheelkunde in Rotterdam Zuiderterras