Hygiëne

Om een goede hygiëne in onze tandartsenpraktijk te waarborgen, volgen we de Praktijkrichtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken. Deze regels zijn door de Werkgroep Infectiepreventie samengesteld en gelden als professionele standaard in de tandheelkunde. Alle teamleden in de praktijk zijn getraind via een online trainingsmodule op de nieuwe richtlijn (2016), zodat u erop kunt vertrouwen dat ze bekend hiermee zijn, en conform deze richtlijn werken.
Daarnaast hebben we eigen protocollen voor het openen en sluiten van de praktijk, persoonlijke hygiëne en beschermingsmiddelen, handhygiëne en het dragen van handschoenen, en voor het schoonmaken en steriliseren van de instrumenten.

Behandelkamer en instrumentarium

Na iedere afspraak reinigen we de behandelkamer. Ook kunt u rekenen op optimale reiniging, sterilisatie en desinfectie van het tandheelkundig instrumentarium en persoonlijke hygiëne. Aan de stoel werken we zoveel mogelijk met disposables. Ieder instrument dat in uw mond komt heeft een gecertificeerd reinigingsproces ondergaan. Door met vooraf samengestelde behandeltrays te werken, is uw veiligheid optimaal gewaarborgd. Ook onze sterilisatie voldoet aan de laatste eisen. Veel aandacht is besteed aan het gescheiden houden van schoon en vervuild materiaal.

Protocollen

Verder hebben we protocollen voor melding van infecties van medewerkers, vaccinatie hepatitis B, voorkomen, werkwijze en melding accidenteel bloedcontact (o.a. prikaccidenten), tandheelkundige behandeling van geïdentificeerde risicopatiënten, desinfectie van afdrukken en werkstukken, digitale röntgenopnamen, reiniging, desinfectie en sterilisatie, het toetsen van de autoclaven op een correcte werking, stralingshygiëne en hygiëneprotocollen voor de behandelkamers, sterilisatie- en techniekruimten en de balie.
Er worden dagelijkse aftekenlijsten gehanteerd van de behandelruimtes. Zodat er altijd inzicht is in wat er is gebeurd en incidenten gemeld kunnen worden en herhaling voorkomen wordt.