Registratie zorgverleners

U kunt de zorg voor uw gebit en uw lach met een gerust hart aan ons toevertrouwen, want al onze mondzorgprofessionals zijn officieel geregistreerd en voldoen aan hoge kwaliteitseisen. We zien onder andere toe op de onderstaande registraties:

 • Iedere in de praktijk werkzame tandarts is ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), wat betekent dat hij of zij voldoet aan de wettelijke opleidingseisen.
 • Iedere in de praktijk werkzame tandarts is ingeschreven in het KwaliteitsRegister Tandartsen (KRT).
 • Veel van onze in de praktijk werkzame mondhygiënisten zijn ingeschreven in het KwaliteitsRegister Mondhygienisten (KRM).
 • Alle tandheelkundig specialisten nemen regelmatig deel aan deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals na- en bijscholing. Wij vragen om bij- en nascholing en intercollegiaal overleg te registreren in het openbare Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en het KRM.

Inschrijving in het BIG-register

Zorgverleners kunnen zich registreren in het BIG-register. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Diploma’s van zorgverleners met een buitenlands diploma die in Nederland willen werken kunnen erkend worden voor het BIG-register.

Inschrijving bij het Kwaliteitsregister Tandartsen KRT betekent dat een tandarts:

 • Ingeschreven staat bij de overheid (BIG-registratie) en gemiddeld minimaal 14 uur per week tandheelkundige zorg besteden aan patiënten
 • De Gedragsregels en praktijkrichtlijnen voor tandartsen naleeft
 • Minimaal 240 uur in vijf jaar besteedt aan het bestuderen van (wetenschappelijke) vakliteratuur
 • Bij- en nascholing volgt en vakinhoudelijk overleg voert met collega’s (120 uur in vijf jaar tijd, waarvan 50% van geaccrediteerd aanbod)

Inschrijving bij het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten KRM betekent dat een mondhygiëniste:

 • Een wettelijk erkend hbo-diploma mondhygiënist heeft
 • Bewezen werkervaring heeft
 • De kennis op peil houdt en door bij- en nascholing op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen blijft
 • De Gedragscode voor mondhygiënisten onderschrijft

Inschrijving wetenschappelijke en beroepsverenigingen

Naast de BIG-registratie en KRT registratie zijn tandartsen vrijwel altijd aangesloten bij een van de twee grote beroepsverenigingen ANT of KNMT en daarmee ook bij de Geschilleninstantie Mondzorg.
Aanvullend zijn er wettenschappelijke verenigingen voor implantologie (NVOI), endodontologie (NVvE) en parodontologie (NVvP) waarbij tandartsen zich aansluiten indien ze een van deze aandachtsgebieden hebben. Dit is een extra bewijs dat de betreffende tandarts regelmatig betreffende behandelingen uitvoert.