Mededeling Ivory & Ivory Schoonhoven

Als overnemende partij van voormalige Ivory & Ivory praktijk Schoonhoven, hebben wij recent geconstateerd dat een onbevoegde toegang heeft gekregen tot de inactieve e-mailbox van Ivory & Ivory Schoonhoven.

Zodra wij dit ontdekt hebben, is direct het wachtwoord op deze e-mailbox door ons gewijzigd, zodat de onbevoegde nu geen toegang meer heeft tot deze e-mailbox. Vervolgens hebben wij de inhoud van de e-mailbox onderzocht. De onbevoegde heeft deze e-mailbox gebruikt om spam-mails te versturen. Er lijkt geen interesse geweest te zijn in de inhoud van de e-mailbox.

Echter, wij kunnen helaas niet met zekerheid uitsluiten dat de onbevoegde inzage heeft gehad in persoonsgegevens van (voormalig) patiënten en/of andere betrokken, met name: een kopie van uw identiteitsbewijs, CV, gezondheidsgegevens, burgerservicenummer of een combinatie van deze.

Indien dit het geval is, dan bestaat er een risico op gebruik van deze gegevens voor mogelijke identiteitsfraude. Wij adviseren (voormalig) patiënten en andere betrokkenen van Ivory & Ivory Schoonhoven extra alert te zijn.

Tot slot zullen wij binnenkort tot vernietiging en opheffing van de betreffende e-mailbox overgaan, waardoor er nooit meer onbevoegde toegang mogelijk is.

Nog vragen?

Stuur uw vraag privacy@dentalclinics.nl.