Het Coronavirus en onze mondzorg

Wij verwelkomen u graag weer voor reguliere mondzorg! Zo kunt u ook weer terecht voor controle-afspraken. Onze praktijk voldoet uiteraard aan alle infectiepreventierichtlijnen. In verband met het Coronavirus hebben we een aantal aanvullende hygiënemaatregelen genomen. Zo zorgen we er samen voor dat uw bezoek aan de praktijk zo veilig mogelijk is.

Op 29-7-2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekendgemaakt dat Mondzorgverleners vanaf 1-8-2020 een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening mogen brengen.
Dit als tegemoetkoming voor de extra kosten door de corona-uitbraak. Meer informatie hierover, vindt u onderaan  op deze pagina bij de meest gestelde vragen.

Een bezoek aan onze praktijk

Voorafgaand aan uw afspraak nemen we contact met u op om u enkele gezondheidsvragen te stellen om te beoordelen of uw afspraak door kan gaan. Zo zorgen we ervoor dat alleen gezonde en geen kwetsbare mensen naar de praktijk komen.

Om uw bezoek goed te laten verlopen vragen wij u:

 • Uw tanden thuis te poetsen;
 • Alleen naar de praktijk te komen;
 • Niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd, naar binnen te komen;
 • 1,5 meter afstand te houden als u op de praktijk bent;
 • Uw handen bij binnenkomst te wassen of te desinfecteren met handalcohol.

Wanneer u of een gezinslid/huishoudcontact last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts kunnen wij u helaas niet behandelen. Stem telefonisch af met de praktijk over uw gezondheidssituatie en tandheelkundige klachten.

Wij zorgen voor:

 • Een beperkt aantal mensen in de wachtkamer;
 • Mensen met verkoudheidsklachten komen niet naar de praktijk: dit geldt zowel voor patiënten als voor teamleden;
 • Na ieder bezoek desinfecteren wij de deurklinken als aanvulling op onze normale hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen.


Hieronder vatten we de belangrijkste punten nog even voor u samen:

Benieuwd hoe een afspraak op de praktijk er in deze tijd uitziet? We laten het u graag zien. 

Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen:

Ja, wij zijn geopend. In aanvulling op onze bestaande hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen hanteren we extra maatregelen in verband met het Coronavirus.

Wij hanteren de reguliere openingstijden. U kunt de praktijk alleen op afspraak bezoeken. Bij uw bezoek gelden aanvullende maatregelen om uw bezoek zo veilig mogelijk te maken.

In aanvulling op de bestaande hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen hanteren we een aantal extra maatregelen. Dit in het belang van uw gezondheid, die van andere patiënten en ons team.

Contact vóór uw afspraak
In principe gaan alle geplande afspraken door.
Voorafgaand aan uw afspraak ontvangt u van ons per e-mail een link naar een online gezondheidsvragenlijst. Wij verzoeken u deze vragenlijst in te vullen, zodat wij kunnen beoordelen of uw afspraak door kan gaan. Zo zorgen we ervoor dat alleen gezonde en geen kwetsbare mensen naar de praktijk komen.

Om uw bezoek goed te laten verlopen vragen wij u:

 • Uw tanden thuis te poetsen;
 • Alleen naar de praktijk te komen;
 • 1,5 meter afstand te houden als u op de praktijk bent;
 • Uw handen bij binnenkomst te wassen.

Wij zorgen voor:

 • Een beperkt aantal mensen in de wachtkamer;
 • Mensen met verkoudheidsklachten komen niet naar de praktijk: dit geldt zowel voor patiënten als medewerkers;
 • Na ieder bezoek desinfecteren wij de deurklinken als aanvulling op onze normale hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen.

In het belang van uw eigen gezondheid, de gezondheid van andere patiënten en onze behandelaren verzoeken wij u:

 • Waar mogelijk alleen naar de praktijk te komen;
 • 1,5 meter afstand te houden wanneer u in de praktijk bent;
 • Bij binnenkomst uw handen te wassen;
 • Uw tanden thuis te poetsen;
 • Niet naar de praktijk te komen wanneer u, of een gezinslid/huishoudcontact, (milde) verkoudheidsklachten óf bewezen COVID-19 heeft;

Onder (milde) verkoudheidsklachten wordt verstaan: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of (licht) hoesten en/of plotseling verlies van reuk- en/of smaakvermogen (zonder neusverstopping) en/of kortademigheid/benauwdheid en/of verhoging óf koorts boven de 38 graden.

Wij verzoeken u alleen naar de praktijk te komen, tenzij het niet anders kan. We vragen eventuele begeleiders buiten te wachten.

In aanvulling op de bestaande hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen hanteren we een aantal extra maatregelen. Dit in het belang van uw gezondheid, die van andere patiënten en ons team.

Contact vóór uw afspraak
In principe gaan alle geplande afspraken door.
Voorafgaand aan uw afspraak ontvangt u van ons per e-mail een link naar een online gezondheidsvragenlijst. Wij verzoeken u deze vragenlijst in te vullen, zodat wij kunnen beoordelen of uw afspraak door kan gaan. Zo zorgen we ervoor dat alleen gezonde en geen kwetsbare mensen naar de praktijk komen.

Om uw bezoek goed te laten verlopen vragen wij u:

 • Uw tanden thuis te poetsen;
 • Alleen naar de praktijk te komen;
 • 1,5 meter afstand te houden als u op de praktijk bent;
 • Uw handen bij binnenkomst te wassen.

Wij zorgen voor:

 • Een beperkt aantal mensen in de wachtkamer;
 • Mensen met verkoudheidsklachten komen niet naar de praktijk: dit geldt zowel voor patiënten als medewerkers;
 • Na ieder bezoek desinfecteren wij de deurklinken als aanvulling op onze normale hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen.

U kunt de praktijk bellen om een afspraak te maken. In overleg met u wordt bekeken binnen welke termijn u behandeld kunt worden.

In principe gaan alle geplande afspraken door.
Voorafgaand aan uw afspraak ontvangt u van ons per e-mail een link naar een online gezondheidsvragenlijst. Wij verzoeken u deze vragenlijst in te vullen, zodat wij kunnen beoordelen of uw afspraak door kan gaan. Zo zorgen we ervoor dat alleen gezonde en geen kwetsbare mensen naar de praktijk komen.

U kunt hiervoor het beste telefonisch contact opnemen met de praktijk.

Wij kunnen u helaas niet behandelen wanneer u verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en/of (licht) hoest.
Ook wanneer u uw reuk- en/of smaakvermogen (zonder neusverstopping) verliest, koorts óf verhoging boven de 38 graden heeft en/of kortademig bent, kunnen wij u niet behandelen.

Tevens verzoeken wij u niet naar de praktijk te komen wanneer een gezinslid/huishoudcontact bovenstaande klachten óf bewezen COVID-19 heeft.

Als u bewezen Corona (COVID-19) hebt gehad, moet u minstens 2 weken klachtenvrij zijn om behandeld te kunnen worden.

 

Wij kunnen u helaas niet behandelen wanneer u verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en/of (licht) hoest.
Ook wanneer u uw reuk- en/of smaakvermogen (zonder neusverstopping) verliest, koorts óf verhoging boven de 38 graden heeft en/of kortademig bent, kunnen wij u niet behandelen..

Voor het maken van een afspraak kunt u het beste bellen met de praktijk. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen.

Mondzorgverleners maken extra kosten door de Corona-uitbraak. Bijvoorbeeld voor de beoordeling van uw gezondheidssituatie, het laten spoelen met verdunde waterstofperoxide en het toegenomen gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit alles om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De toeslag bedraagt 4,26 euro per patiënt per dag.

Ja, de toeslag geldt voor alle patiënten. Voor kinderen (tot 18 jaar) wordt de toeslag vergoed. Voor volwassen patiënten met een aanvullende verzekering voor mondzorg, bepaalt de zorgverzekeraar of de toeslag vergoed wordt.

De toeslag geldt van 1 augustus tot 1 november 2020. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beoordeelt voor 1 november of de toeslag moet blijven.

De toeslag geldt per patiënt per dag. Als u meerdere behandelingen op één dag heeft, betaalt u de toeslag één keer. Als u op verschillende dagen behandelingen heeft, betaalt u de toeslag per dag dat u behandeld bent.

De toeslag bedraagt 4,26 euro en staat onder vermelding van ‘C88’ als aparte regel op uw factuur.