Voorgenomen samenwerking met Parodontologie- en Implantologiepraktijk in Maastricht

Met ingang van 14 juni 2021 gaat Parodontologie- en Implantologiepraktijk Maastricht samenwerken met Proclin. Parodontologie- en Implantologiepraktijk Maastricht zal de zorgverlening aan de patiënten voortzetten op de huidige locatie, onder de naam van Proclin Maastricht.