Profielschets voorzitter cliëntenraad

Bij Dental Clinics vinden we het belangrijk dat onze cliënten en patiënten een goed gevoel hebben over de mondzorg die wij verlenen. Daarom monitoren we jaarlijks de patiënttevredenheid via een onafhankelijk onderzoeksbureau. Maar hiermee zijn we er nog niet. Om onze zorg- en dienstverlening continu te verbeteren, hebben wij ook de medezeggenschap van cliënten en patiënten nodig. Alleen op die manier kunnen wij de best mogelijke zorg verlenen. De wensen en behoeften van onze cliënten en patiënten worden bewaakt in onze cliëntenraad. Meer informatie over de cliëntenraad vindt u op deze pagina.

Voor onze cliëntenraad zijn wij nog op zoek naar een voorzitter. Als voorzitter vertegenwoordigt u de cliëntenraad van Dental Clinics en bent u het gezicht én de woordvoerder van de raad. U zit vergaderingen voor, maakt de agenda op en zorgt ervoor dat alle gemaakte afspraken worden nageleefd.

Bent u bekend met TopMondzorg (Dental Clinics, TopOrtho, Proclin, Omnios en MondzorgPlus), geïnteresseerd in de mondzorg en gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Dental Clinics te behartigen? Kijk dan of u zich in onderstaande profielschets kunt vinden en stuur uw motivatie voor 1 mei 2023 in!

Voor de voorzitter van de cliëntenraad is de profielschets van een lid van de cliëntenraad van toepassing. Verder is onderstaande, aanvullende, omschrijving van toepassing.

Als voorzitter bent u:

 • Geïnteresseerd in de gezondheidszorg in het algemeen en in de mondzorg in het bijzonder;
 • Bestuurlijk onderlegd: u beschikt over aantoonbaar bestuurlijk inzicht;
 • Bekend met TopMondzorg (Dental Clinics, TopOrtho, Proclin, Omnios en MondzorgPlus) als patiënt of familie van een patiënt;
 • Bereid vier tot zes uur per maand te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken;
 • Bereid scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap.

Daarnaast verwachten wij dat u:

 • Aantoonbare ervaring in het voorzitten van vergaderingen heeft;
 • Het overzicht kunt bewaren en prioriteiten kunt stellen;
 • In staat bent beleidsstukken te lezen en een visie te vormen, met name vanuit het cliëntenperspectief;
 • Beslissingen kunt nemen en deze kunt verantwoorden;
 • Een positieve, proactieve houding heeft;
 • Over goede gespreksvaardigheden beschikt.

Herkent u zich in bovenstaande profielschets en wilt u graag als voorzitter plaatsnemen in onze cliëntenraad? Mail dan uw motivatie naar clientenraad@topmondzorg.nl. Om zitting te kunnen nemen is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.

Over TopMondzorg

TopMondzorg staat achter de teams van Dental Clinics, TopOrtho,  Proclin, MondzorgPlus, Omnios en MKA groep. Circa 700.000 cliënten en patiënten vertrouwen op onze deskundige mondzorgprofessionals en hun teams. Vanuit ons servicecenter bieden we ondersteuning, zodat er maximale aandacht en kwalitatieve zorg kan worden gegeven aan de patiënt. Meer informatie over TopMondzorg vindt u op www.topmondzorg.nl.