Profielschets voorzitter cliëntenraad

Bij Dental Clinics vinden we het zeer belangrijk dat onze patiënten een heel goed gevoel hebben over de mondzorg die wij verlenen. Daarom monitoren we jaarlijks de patiënttevredenheid via een onafhankelijk onderzoeksbureau. Daarnaast worden de belangen van onze patiënten behartigt in de cliëntenraad. Zo kunnen wij onze zorg- en dienstverlening blijven verbeteren. Meer informatie over de cliëntenraad vindt u op deze pagina.

Voor onze cliëntenraad zijn wij nog op zoek naar een voorzitter. Als voorzitter vertegenwoordigt u de cliëntenraad van Dental Clinics en bent u het gezicht én de woordvoerder van de raad. U zit vergaderingen voor, maakt de agenda op en zorgt ervoor dat alle gemaakte afspraken worden nageleefd.

Bent u bekend met Dental Clinics, geïnteresseerd in de mondzorg en gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Dental Clinics te behartigen? Kijk dan of u zich in onderstaande profielschets kunt vinden en stuur uw motivatie voor XX-XX-XXXX in.

Als voorzitter bent u:

  • Geïnteresseerd in de gezondheidszorg in het algemeen en in de mondzorg in het bijzonder;
  • Bestuurlijk onderlegd: u beschikt over aantoonbaar bestuurlijk inzicht;
  • Bekend met Dental Clinics als patiënt of familie van een patiënt;
  • Bereid vier tot zes uur per maand te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken;
  • Bereid scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap.

Daarnaast verwachten wij dat u:

  • Aantoonbare ervaring in het voorzitten van vergaderingen heeft;
  • Het overzicht kunt bewaren en prioriteiten kunt stellen;
  • Beslissingen kunt nemen en deze kunt verantwoorden;
  • Een positieve, proactieve houding heeft;
  • Over goede gespreksvaardigheden beschikt.

Herkent u zich in bovenstaande profielschets en wilt u graag als voorzitter plaatsnemen in onze cliëntenraad? Mail dan uw motivatie naar clientenraad@topmondzorg.nl. Om zitting te kunnen nemen is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.