De ervaring van: Stagiair Joseph C.M.

Naam: Joseph C.M.

Leeftijd: 25 jaar

Afgestudeerd: Juli 2017 (Rijksuniversiteit Groningen)

Beroep: Tandarts

Liep stage bij Dental Clinics: maart t/m eind juni 2017

Werkzaam inUtrecht Oudenoord

Kende Dental Clinics via mijn studievereniging

In februari 2017 was ik op zoek naar een stagelocatie om en nabij Utrecht om in het laatste semester van mijn studie tandheelkunde een afrondende stage te volgen. Ik heb contact gezocht met een aantal groepspraktijken waaronder Dental Clinics. Ik kende hen uit het verleden via een bestuursfunctie bij mijn studievereniging. Ik wist dat het een organisatie was waar alles goed is geregeld. Ik ben toen benaderd door een van hun recruiters en er was al snel een leuk contact. Van het één kwam het ander en ik kon aan de slag bij Dental Clinics Utrecht Oudenoord.

Goed gevulde ‘standaard-agenda’

Ik ben daar met veel enthousiasme ontvangen. Aanvankelijk heb ik een aantal dagen met de begeleidend tandarts meegelopen en geassisteerd om de materialen, methoden en protocollen van de praktijk te leren kennen. Vervolgens kreeg ik de patiënten met pijn- en spoedklachten en niet lang daarna heb ik een eigen behandelunit en een assistente toegewezen gekregen. Daarmee draaide ik net als de andere werkzame tandartsen een goed gevulde ‘standaard agenda’. Oftewel intakes, controles, vullingen, extracties, wortelkanaalbehandelingen etc. De dag startte om 08.00 uur en eindigde om 17.00 uur. En daarna namen de begeleidend tandarts en ik de casuïstiek van de desbetreffende dag door.

Er heerste een vertrouwelijke sfeer, wat het mogelijk maakte mezelf kwetsbaar op te stellen en feedback te vragen en te ontvangen. Ik kon trouwens niet alleen bij mijn begeleidend tandarts terecht, maar ook bij de andere tandartsen.

Op een leerzame manier begeleid

De begeleiding tijdens mijn stage heb ik als fijn en leerzaam ervaren. Ik kreeg alle ruimte en het vertrouwen om zelfstandig aan het werk te gaan, uiteraard onder supervisie van mijn begeleidend tandarts. Bij belangrijke beslissingen of als ik het niet zeker wist, haalde ik hem er altijd bij. Er heerste een vertrouwelijke sfeer, wat het mogelijk maakte mezelf kwetsbaar op te stellen en feedback te vragen en te ontvangen. Ik kon trouwens niet alleen bij mijn begeleidend tandarts terecht, maar ook bij de andere tandartsen. Wekelijks waren er supervisie-momenten en werd ik voorzien van feedback, tips, technieken en verbeterpunten.

Een geolied geheel

Dental Clinics staat bekend om haar goede teamsamenwerking. En dat klopt ook wel. De groepspraktijk werkte als een geolied geheel. De praktijkmanager voerde algemene regie en collega’s stonden open voor vragen en medewerking. Ik heb met een aantal assistentes gewerkt maar voornamelijk met een vaste. In het begin is het even wennen aan elkaar en aan de manier van werken, maar we waren in no time ingespeeld op elkaar. In de pauzes zaten we met zijn allen in dezelfde ruimte gezellig te lunchen en ik voelde me al snel één van het team.

Veel meer behandelingen

De overgang van faculteit naar praktijk viel me eigenlijk mee. Het werktempo en het gebruik van andere materialen was even wennen maar verliep zonder problemen. Wat me tegenviel was dat ik eenmaal thuis minder energie overhad dan ik van mezelf gewend ben. Het feit dat je toch veel meer behandelingen op een dag doet dan op de faculteit, zal zeker meegespeeld hebben. Helemaal in combinatie met een nieuwe woonplaats, een nieuw huis en het afstudeerproject waar ik nog mee bezig was.

Geen ‘ideale’ patiënten meer

Een ander verschil met de universiteit is dat je geen ‘ideale’ patiënten meer hebt. De patiëntenpopulatie van de faculteit wordt gescreend op geschiktheid in de onderwijssetting. De complexe gevallen worden eruit gehaald. Terwijl je daar natuurlijk wel mee te maken krijgt.

In de praktijk kennen de assistentes vanzelfsprekend de geschiedenis van de patiënt en je leest van te voren de dossiers. Is er een ‘apart’ geval, dan heb je wel even overleg. Maar krijg je iemand met pijnklachten, dan weet je niet altijd de historie.

Uit de evaluatiegesprekken kwam naar voren dat men ontwikkeling en groei van zelfstandigheid en snelheid kon waarnemen. Naarmate de weken vorderden vertrouwde ik steeds meer op mijn eigen inzichten, kennis en behandelvaardigheden.

Stappen gezet

Belangrijk aan mijn stage vond ik het opdoen van kennis, ervaring, handvaardigheid en snelheid. Ik heb daar zeker stappen in gezet. Uit de evaluatiegesprekken kwam naar voren dat men ontwikkeling en groei van zelfstandigheid en snelheid kon waarnemen. Naarmate de weken vorderden vertrouwde ik steeds meer op mijn eigen inzichten, kennis en behandelvaardigheden.

Eigen verantwoordelijkheid

Wat ik daarnaast geleerd heb tijdens mijn stage is dat je vooral je eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Heb je op de faculteit een moeilijk geval dan springt de docent bij. In de praktijk moet je het zelf oplossen. Dat dwingt je ook om goed na te denken over de gevolgen van je handelingen. Gelukkig kun je tijdens je stage nog wel terugvallen op je supervisor.

Je komt ook soms voor principiële keuzes te staan. Een patiënt wil bijvoorbeeld dat zijn kies verwijderd wordt, terwijl jij vindt dat die kies uit medisch oogpunt behouden moet worden. Dat moet je achter je principes gaan staan en de patiënt overtuigen van je gelijk. Natuurlijk wordt er niet altijd naar je geluisterd. Als je een implantaat om esthetische redenen adviseert en de patiënt kiest daar om economische redenen niet voor, dan houdt het op. Uiteindelijk is de patiënt baas in eigen mond.

Toekomstsscenario

Ik zie mezelf later werken in tenminste twee groepspraktijken waar ook mondhygiënisten aanwezig zijn en waar ze diverse differentiaties onder één dak aanbieden. Hierdoor kan de patiënt van een volledig behandelaanbod worden voorzien en is er intercollegiaal overleg mogelijk. Daarnaast zou het mooi zijn als er een tandtechnisch laboratorium inpandig is zodat je makkelijk mee kunt kijken en overleggen.

Het ideale scenario is vier dagen werken en één dag zelfstudie. Die dag wil ik dan gebruiken om mee te lopen met een gedifferentieerde tandarts, als investering in mezelf. Naast algemene tandheelkunde wil ik mezelf meer bekwamen in endodontologie en implantologie. En kijk ik heel ver in de toekomst, dan kan ik me voorstellen dat ondernemen en het organiseren van een eigen praktijk een mooie uitdaging is. Maar zover is het nog lang niet.