Kindertandheelkunde in Rotterdam

Heeft u een vraag over een behandeling voor uw kind bijDental Clinics Rotterdam tandarts Sharleena Pink? Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen. Wij verzoeken u deze informatie eerst te lezen. Wanneer uw vraag er
niet tussen staat of indien u uw kind wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met onze praktijk. U kunt ons telefonisch bereiken via: 010 – 410 14 70 of stuur een e-mail naar zuiderterras@dentalclinics.nl.

Is uw kind nog geen patiënt bij onze praktijk? Dan kunt u uw kind ook direct aanmelden via de button ‘aanmelden als patiënt’ op de website. In het tekstveld ‘vraag/opmerking’ kunt u vervolgens aangeven dat het een behandeling bij tandarts Sharleena Pink betreft.

Veel gestelde vragen

Hoe bereid ik mijn kind voor op de afspraak bij de tandarts?

Om uw kind voor te bereiden op de behandeling kunt u uw kind het beste in eigen woorden uitleggen wat de tandarts gaat doen. Om onnodige spanning te voorkomen kunt u zich hierbij houden aan een aantal vuistregels:

– Vertel wat er gaat gebeuren, maar laat weg wat er (nog) niet gaat gebeuren
Het is belangrijk om voorspelbaarheid te creëren zodat uw kind weet wat hem/haar te wachten staat en zich veilig kan voelen. De kans is groot dat uw kind ondanks de uitleg toch geen zin heeft of het er niet mee eens is. Dit is niet erg, een kind zal moeten vertrouwen op uw inschatting en leren dat sommige dingen er nou eenmaal bij horen. Wel is het van belang uw kind niet onnodig zenuwachtig te maken met toevoegingen als “het doet geen pijn” of “ het is niet eng”. Hierdoor kan een kind juist (extra) nerveus worden. De tandarts zal altijd duidelijk en eerlijk vertellen wat er gaat gebeuren en wat uw kind kan verwachten.

– Kies zelf een geschikt tijdstip om het bezoek aan de tandarts aan te kondigen
U kent uw kind uiteraard het beste. Hierdoor kunt u ook het beste inschatten wat een goed moment is om uw kind over de afspraak te vertellen. Sommige kinderen hebben meer tijd nodig dan anderen om zich voor te breiden. Dit kan een week zijn, maar ook een uur voor het bezoek aan de tandarts.

– Vraag het de tandarts
Uw kind zal ongetwijfeld met vragen komen waarop u het antwoord niet weet of waarbij u niet goed weet hoe u het antwoord het beste kunt te verwoorden. Laat dit dan over aan de tandarts. Zeg eerlijk tegen uw kind dat u het niet precies weet of dat het bij iedereen anders is en stel voor om het bij de volgende afspraak samen aan de tandarts te vragen.

– Beloof geen cadeautjes vooraf
Als uw kind opziet tegen het bezoek aan de tandarts, is het belangrijk om uw kind gerust te stellen. Doe dit echter niet door middel van het beloven van een cadeautje. Dit werkt vaak juist averechts, omdat uw kind dan kan gaan denken dat hem of haar iets ergs te wachten staat. Na afloop mag uw kind uiteraard worden beloond.

Kindertandheelkunde Dental Clinics Rotterdam

Mijn kind is heel bang, wat moet ik doen?

Kinderen kunnen door allerlei dingen bang zijn geworden voor de tandarts. Tijdens de vervolgbehandelingen zal de aandacht liggen op rust en voorspelbaarheid: de tandarts zegt wat zij doet en doet wat zij zegt. Dit geeft structuur en helpt kinderen te wennen aan de tandarts.
Bange of zenuwachtige kinderen zullen proberen zich onder de behandeling uit te praten of toezeggingen los te krijgen (zoals “het gaat geen pijn doen”, of “je krijgt geen prik”). Ga hier niet op in, maar herhaal wat de tandarts heeft verteld en wat er is afgesproken. Beloof niks wat de tandarts niet kan waarmaken en stel de afspraken niet onnodig uit. Dit zal een tijdelijke oplossing zijn, maar hierdoor zal de spanning alleen maar toenemen.

Wordt er sedatie gebruikt?

In de meeste gevallen zal de tandarts uw kind rustig laten wennen aan de tandheelkundige behandeling en deze stapsgewijs opbouwen. Hierbij is het belangrijk dat kinderen weten waarom ze moeten worden behandeld en hoe dat in zijn werk gaat. Soms zijn er echter redenen waardoor deze uitleg lastig is. In deze gevallen kan sedatie een mogelijkheid bieden. De tandarts kan dan in overleg met u besluiten om uw kind te behandelen met behulp van een kalmerend middel: een sedativum. Het middel dat wij hiervoor gebruiken is Midazolam.

Na gebruik van het kalmerende middel wordt het kind meestal rustiger, meer ontspannen en reageert het trager op prikkels. Sedatie is bedoeld voor een kortdurende ingreep, een enkele vulling of het verwijderen van een ontstoken tand of kies. Als de behandeling uitgebreider is, zal in sommige gevallen worden besloten uw kind onder algehele anesthesie (narcose) te behandelen. Deze behandeling zal niet bij ons in de praktijk plaatsvinden, maar in de verwijspraktijk voor kindertandheelkunde waar tandarts Sharleena Pink ook werkzaam is.