Ga naar de hoofdinhoud
Dental Clinics - Patienten – Dental Clinics
uit 21.798 reviews

Jouw patiëntendossier

Voor een goede tandheelkundige behandeling is het noodzakelijk dat wij jouw gegevens in een dossier vastleggen. Het patiëntendossier bevat onder andere jouw persoonsgegevens, aantekeningen over jouw gezondheidstoestand, diagnoses en aantekeningen van uitgevoerde onderzoeken en behandelingen en medische gegevens zoals aandoeningen en medicijngebruik. Deze gegevens worden gebruikt voor jouw behandeling. Al jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Beveiliging van jouw gegevens

De gegevens in jouw patiëntendossier zijn in te zien door medewerkers die daartoe bevoegd zijn op basis van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier wordt uiteraard veilig opgeborgen zodat jouw gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen.

Bewaartermijn

Jouw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor het doel of de doelen waarvoor ze worden verwerkt. De wettelijke bewaartermijn is minimaal 20 jaar. Bij beëindiging van de behandelrelatie dragen we het patiëntendossier, op verzoek van de patiënt over aan de nieuwe tandarts of aan de patiënt zelf indien de nieuwe tandarts nog niet bekend is.

Inzage, aanvulling of vernietiging

Het patiëntendossier is eigendom van de praktijk. Vanzelfsprekend heb je als patiënt een aantal rechten met betrekking tot het patiëntendossier. Klik hier om te zien welke rechten je hebt en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.