Ga naar de hoofdinhoud
Dental Clinics - Patienten – Dental Clinics
uit 21.903 reviews

We vinden het belangrijk om je de best mogelijke tandheelkundige zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent. Het is ons streven om deze onvrede in goed overleg met jou naar tevredenheid op te lossen. Dit doen we aan de hand van verschillende stappen. Hieronder lees je welke stappen dat zijn.

Jouw onvrede bespreken met jouw praktijk

Als je ergens niet tevreden over bent bespreek dit dan. Blijf er niet mee lopen. Wij streven ernaar om alle onvrede in goed overleg binnen de praktijk op te lossen. Dat is voor iedereen het meest plezierig en het beste voor jouw behandelrelatie. Bespreek de onvrede daarom het liefst direct met de betreffende behandelaar. Of maak een afspraak met de praktijkmanager of tandarts-directeur/klinisch manager van de praktijk. Meestal lost dit veel onduidelijkheden op en vind je samen een oplossing.

Gebruik maken van de klachtenregeling

Voel je je onvoldoende geholpen naar aanleiding van de geuite onvrede? Dan kun je een officiële klacht indienen. Wanneer je een officiële klacht indient is de klachtenregeling van toepassing.

– Een klacht indienen via het klachtenformulier

Wil je een officiële klacht indienen? Maak dan gebruik van het klachtenformulier. Via dit formulier komt de klacht bij jouw praktijk terecht en zullen zij contact met je opnemen.

– Contact met de klachtenfunctionaris

Wanneer het niet lukt om een klacht samen met jouw tandartspraktijk op te lossen, dan kun je je wenden tot onze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan je op onpartijdige wijze informatie geven, voor je bemiddelen en je helpen om een goede oplossing te vinden. Dit is kosteloos en heeft vanzelfsprekend geen negatieve gevolgen voor het verloop van jouw behandeling. Je kunt in contact komen met onze klachtenfunctionaris via klacht@dentalclinics.nl of door een brief te sturen naar Dental Clinics BV, Postbus 1700, 1200 BS Hilversum t.a.v. de klachtenfunctionaris. Let op: vermeld hierbij jouw tandartspraktijk.

– Contact met Geschilleninstantie Mondzorg

Als je ondanks de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing komt, dan kun je je wenden tot de onafhankelijke Geschilleninstantie Mondzorg. Hieraan zijn wel kosten verbonden. De zorgaanbieder moet zich houden aan de uitspraak van de geschilleninstantie.