uit 20.246 reviews

We vinden het belangrijk om u de best mogelijke tandheelkundige zorg te bieden. kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Het is ons streven om  deze onvrede in goed overleg met u naar tevredenheid op te lossen. Dit doen we aan de hand van verschillende stappen. Hieronder kunt u lezen welke stappen dat zijn.

Uw onvrede bespreken met uw praktijk

Als u ergens niet tevreden over bent bespreek dit dan. Blijf er niet mee lopen. Wij streven ernaar om alle onvrede in goed overleg binnen de praktijk op te lossen. Dat is voor iedereen het meest plezierig en het beste voor uw behandelrelatie. Bespreek de onvrede daarom het liefst direct met de betreffende behandelaar. Of maak een afspraak met de praktijkmanager of tandarts-directeur/klinisch manager van de praktijk. Meestal lost dit veel onduidelijkheden op en vindt u samen een oplossing.

Gebruik maken van de klachtenregeling

Voelt u zich onvoldoende geholpen naar aanleiding van de geuite onvrede? Dan kunt u een officiële klacht indienen. Wanneer u een officiële klacht indient is de klachtenregeling van toepassing.

– Een klacht indienen via het klachtenformulier

Wilt u een officiële klachten indienen? Maak dan gebruik van het klachtenformulier. Via dit formulier komt de klacht bij uw praktijk terecht en zullen zij contact met u opnemen.

– Contact met de klachtenfunctionaris

Wanneer het niet lukt om een klacht samen met uw tandartspraktijk op te lossen, dan kunt uw zich wenden tot onze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan u op onpartijdige wijze informatie geven, voor u bemiddelen en u helpen om een goede oplossing te vinden. Dit is kosteloos en heeft vanzelfsprekend geen negatieve gevolgen voor het verloop van uw behandeling. U kunt in contact komen met onze klachtenfunctionaris via klacht@dentalclinics.nl of door een brief te sturen naar Dental Clinics BV, Postbus 1700, 1200 BS Hilversum t.a.v. de klachtenfunctionaris. Let op: vermeld hierbij uw tandartspraktijk.

– Contact met Geschilleninstantie Mondzorg

Als u ondanks de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing komt, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Geschilleninstantie Mondzorg. Hieraan zijn wel kosten verbonden. De zorgaanbieder moet zich houden aan de uitspraak van de geschilleninstantie.