Over ons

Een stralende lach draagt veel bij aan de persoonlijke uitstraling en bepaalt voor een belangrijk deel het uiterlijk. Niet voor niets wordt beweerd dat lachen goed voor de gezondheid is. Een goedverzorgd gebit geeft extra zelfvertrouwen en draagt positief bij aan de kwaliteit van leven. Patiënten die zich herkennen in het motto ‘lachen is leven’ voelen zich al snel op hun gemak bij Dental Clinics groepspraktijken. Hier zetten mondzorgteams zich in voor complete mondzorg en constante kwaliteit. Dit met een sterke nadruk op preventie en samenwerking: voorkomen is altijd beter dan genezen.

Tandartsen voor tandartsen

Dental Clinics is een initiatief van tandartsen voor tandartsen. In 2007 besloten enkele tandartsen zelf hun visie op teamsamenwerking in de tandheelkunde vorm te geven: een modern teamconcept waarin alle tandheelkundige specialismen onder één dak samenwerken. In 2008 zijn Dental Clinics tandartsgroepspraktijken opgezet in Maastricht en Weesp. Tegenwoordig zijn er praktijken verspreid over Nederland. Ook verzorgen onze tandartsen de gebitten van 150 kinderen in de K.I.D.S. opvanghuizen in Vietnam.

Teamconcept voor complete mondzorg

Dental Clinics Nederland organiseert alle activiteiten die niet tot de kerninteresse van de tandarts behoren. Zo kunnen mondzorgprofessionals zich volledig richten op de zorg aan patiënten en op de ontwikkeling van en samenwerking binnen het team. De praktijken werken nauw samen voor zaken die de kwaliteit van de zorg bepalen. Samen investeren we continu in de organisatie, apparatuur, technieken, protocollair werken, (bij)scholing, communicatie en innovatie. Door deze goedgeorganiseerde teamsamenwerking bieden we complete en kwalitatieve tandheelkundige zorg. Dit op een manier die aansluit bij de individuele wensen en behandelbehoeften van de patiënt.

Integrale kwaliteit

Ons kwaliteitszorgsysteem bestaat onder andere uit heldere richtlijnen, protocollen en werkinstructies voor de patiëntenzorg en -contacten, de hygiëne en veiligheid. Compleet met training, hulpmiddelen, toetsing en monitoring van de patiënttevredenheid. Zo wordt de implementatie, bewaking en verbetering praktisch en effectief in de praktijk geborgd en worden de medewerkers hier actief bij betrokken.

Patiëntgerichte zorg en service

De zorgvraag en lange termijn mondgezondheid van de individuele patiënt staan centraal. We zorgen voor heldere informatie en besteden veel aandacht aan voorlichting over mondhygiëne. We betrekken patiënten bij het behandelplan en eventuele keuzes. Naast het behandelplan zijn we ook duidelijk over de mogelijkheden, risico’s en kosten. We verplaatsen ons in de patiënt, ook als hij of zij een speciale benadering nodig heeft vanwege bijvoorbeeld angst voor de tandarts. We hebben heldere garantie– en klachtenregelingen.