Over ons

Lachen is Leven

Zelfverzekerd, blij, opgetogen, uitgelaten, opgelucht, ontroerd, tevreden; lachen is en zal altijd verbonden zijn met positieve emoties. Een stralende lach draagt veel bij aan uw persoonlijke uitstraling en bepaalt voor een belangrijk deel het uiterlijk. Niet voor niets wordt beweerd dat lachen goed voor je gezondheid is. Een goedverzorgd gebit geeft extra zelfvertrouwen en draagt positief bij aan de kwaliteit van leven. Mensen die zich herkennen in het motto ‘lachen is leven!’ voelen zich al snel op hun gemak bij Dental Clinics: tandartsgroepspraktijken die zich inzetten voor complete mondzorg en integrale kwaliteit.

Complete mondzorg en kwaliteit centraal

Het Dental Clinics servicecenter organiseert alle activiteiten die niet tot de kerninteresse van de tandarts behoren. Zo kunnen de behandelaren zich volledig richten op de zorg aan patiënten en op de ontwikkeling van en samenwerking binnen het team. De praktijken werken nauw samen voor zaken die de kwaliteit van de zorg bepalen. Samen investeren we continu in de organisatie, apparatuur, technieken, protocollair werken, (bij)scholing, communicatie en innovatie. Door deze goedgeorganiseerde teamsamenwerking bieden we complete en kwalitatieve tandheelkundige zorg. Dit op een manier die aansluit bij de individuele wensen en behandelbehoeften van de patiënt.

Patiëntgerichte zorg en service

De zorgvraag en lange termijn mondgezondheid van de individuele patiënt staan centraal. We zorgen voor heldere informatie en besteden veel aandacht aan voorlichting over mondhygiëne. We betrekken patiënten bij het behandelplan en eventuele keuzes. Naast het behandelplan zijn we ook duidelijk over de mogelijkheden, risico’s en kosten. We verplaatsen ons in de patiënt, ook als hij of zij een speciale benadering nodig heeft vanwege bijvoorbeeld angst voor de tandarts. We hebben heldere garantie– en klachtenregelingen.