Cliëntenraad TopMondzorg

Dental Clinics valt onder de vlag van TopMondzorg. TopMondzorg staat voor goede en veilige mondzorg die elke dag door Dental Clinics, TopOrtho, Proclin, MondzorgPlus, Omnios, Pro-Da, Gerident en MKA groep wordt geleverd. Meer informatie over TopMondzorg vind je op www.topmondzorg.nl.

Omdat wij het belangrijk vinden dat onze patiënten en cliënten een goed gevoel hebben over de mondzorg die wij verlenen, hechten wij veel waarde aan hun feedback. Deze ontvangen wij onder andere via online reviews en de periodieke patiëntenenquête. Maar hiermee zijn we er nog niet. Om onze zorg- en dienstverlening continu te verbeteren, werken wij momenteel aan de oprichting van de cliëntenraad TopMondzorg die de wensen en behoeften van al onze patiënten en cliënten bewaakt.

Over onze cliëntenraad

De cliëntenraad komt ongeveer 3 keer per jaar bij elkaar en geeft advies over onderwerpen die onze cliënten en patiënten raken. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van zorg, de bereikbaarheid van onze praktijken, de wachttijden en de gastvrijheid. De cliëntenraad is zelfstandig en onafhankelijk. De uitkomsten van de vergaderingen worden besproken met de directie van TopMondzorg.

De cliëntenraad bestaat uit drie leden, waarvan één voorzitter. Het is een representatieve weergave van onze cliënten en patiënten. Alle leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar.

Profielschets cliëntenraad

Voor onze cliëntenraad zijn wij op zoek naar leden. In onderstaand profiel kunt u lezen wat er van u wordt verwacht.

Spreekt de profielschets u aan? Dan kunt u uw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar clientenraad@topmondzorg.nl met als onderwerp ‘Kandidaat cliëntenraad’. Vertel ons wie u bent en wat uw motivatie is om u kandidaat te stellen voor de cliëntenraad.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de cliëntenraad ontvangen? Stuur dan een e-mail naar clientenraad@topmondzorg.nl.