Cliëntenraad Dental Clinics

Bij Dental Clinics vinden we het belangrijk dat onze cliënten en patiënten een goed gevoel hebben over de mondzorg die wij verlenen. Daarom monitoren we jaarlijks de patiënttevredenheid via een onafhankelijk onderzoeksbureau. Maar hiermee zijn we er nog niet. Om onze zorg- en dienstverlening continu te verbeteren, hebben wij ook de medezeggenschap van cliënten en patiënten nodig. Alleen op die manier kunnen wij de best mogelijke zorg verlenen. De wensen en behoeften van onze cliënten en patiënten worden bewaakt in onze cliëntenraad.

Over onze cliëntenraad

De cliëntenraad komt ongeveer 3 keer per jaar bij elkaar en geeft advies over onderwerpen die onze cliënten en patiënten raken. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van zorg, de bereikbaarheid van onze praktijken, de wachttijden en de gastvrijheid. De cliëntenraad is zelfstandig en onafhankelijk. De uitkomsten van de vergaderingen worden besproken met de directie van TopMondzorg.

De cliëntenraad bestaat uit drie leden, waarvan één voorzitter. Het is een representatieve weergave van onze cliënten en patiënten. Alle leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar.

Profielschetsen cliëntenraad

Voor onze cliëntenraad zijn wij op zoek naar leden en een voorzitter. In onderstaande profielen kunt u lezen wat er van u als lid en als voorzitter verwacht wordt.

U kunt zich kandidaat stellen door voor 1 mei 2022 een e-mail te sturen naar clientenraad@topmondzorg.nl met als onderwerp ‘Kandidaat cliëntenraad’. Vertel ons wie u bent en wat uw motivatie is om u kandidaat te stellen voor de cliëntenraad. Zitting in de cliëntenraad is op vrijwillige basis. Wel ontvangt u van ons een vaste vergoeding, reiskostenvergoeding en vergaderruimte.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de cliëntenraad ontvangen? Stuur dan een e-mail naar clientenraad@topmondzorg.nl.

Over TopMondzorg

TopMondzorg staat voor goede en veilige mondzorg die elke dag door Dental Clinics, TopOrtho, Proclin, MondzorgPlus, Omnios en de MKA groep wordt geleverd. Meer informatie over TopMondzorg vindt u op www.topmondzorg.nl.