Missie en visie

Patiënten een onbezorgde, stralende lach bezorgen, dat is onze missie. We streven bij al onze patiënten naar een gezond en mooi gebit waar zij met een goede verzorging een leven lang plezier van hebben.

Hoe werken we aan onze missie? Dit doen we door:

  • Goed georganiseerde teamsamenwerking van alle tandheelkundige specialismen
  • Een lange termijn benadering van tandheelkunde waarin preventie en samenwerking met de patiënt centraal staan
  • Continue focus op de hoogst mogelijke kwaliteit van tandheelkundige zorg, onder andere door de inrichting van de praktijken, heldere richtlijnen, protocollen en werkinstructies, collegiale samenwerking, gestructureerde bij- en nascholing en training van medewerkers en het bieden van transparante informatie over onze teams, de bekwaamheid van individuele professionals, kwaliteitszorg, behandelingen en tarieven