Ouderenmondzorg

Steeds meer mensen houden tot op hoge leeftijd geheel of gedeeltelijk hun eigen tanden en kiezen. Of iemand nog eigen tanden en kiezen heeft of niet, het is altijd van belang om de mond gezond te houden, ook de oudere mond. Dit heeft een positief effect op de gezondheid en kwaliteit van leven van de patiënten op leeftijd.

Tandarts voor ouderen

Het stijgend aantal ouderen in ons land vraagt om uitgebreide kennis over de mondzorg voor deze doelgroep. Door afname van de zelfredzaamheid bij ouderen gaat vaak ook de mondverzorging achteruit. En dat terwijl juist voor hen een goede mondgezondheid van groot belang is. Hoe ouder de patiënt is, hoe groter namelijk de kans wordt op beperkingen en ziekte.

Onze mondzorgprofessionals spelen in op veranderingen in de mondgezondheid en daarmee ook op de algehele gezondheid van oudere patiënten. Aandacht voor de patiënt in de vorm van voorlichting, preventie en behandeling staan hierbij centraal. Behandelingen gaan altijd in overleg met de patiënt en, indien van toepassing, familie en verzorgenden.

Thuiswonende ouderen en ouderen die nog zelfstandig of onder begeleiding de mogelijkheid hebben om de tandartspraktijk te bezoeken, kunnen terecht bij alle Dental Clinics praktijken.
Zijn er zaken waarmee wij rekening kunnen houden, zoals een gewenste dag of voorkeurstijd, speciaal vervoer of persoonlijke begeleiding? Laat ons dit dan weten. Wij kunnen dan samen kijken hoe de benodigde mondzorg kan worden gegeven.

Bent u zorgafhankelijk en verblijft u in een zorginstelling? Onze zusterorganisatie, MondzorgPlus, biedt zorginstellingen mondzorg op locatie in de eigen vertrouwde omgeving. Lees hier meer

Tandarts-geriatrie

De tandarts-geriatrie voert in principe dezelfde taken – zowel preventieve als (herstellende) behandelingen – uit als een reguliere tandarts. Het verschil is dat de tandarts-geriatrie een aantal extra zaken in huis heeft, namelijk:

  • kennis van mondzorgproblemen die kenmerkend zijn voor ouderen
  • kennis van de meest voorkomende ziektes bij ouderen en hun relatie met de mondzorg
  • affiniteit en ervaring met ouderen en de tijd om de oudere patiënt te behandelen
  • een praktijk die toegankelijk is met een rolstoel of rollator
  • stelt voor elke geriatrische-patiënt een mondzorgplan op; hierin staat zowel de dagelijkse als de professionele mondzorg
  • verdiept zich in de ziektebeelden en het medicatiegebruik van de geriatrische patiënt en let hierbij op de mogelijke medisch-tandheelkundige interactie
  • overlegt indien nodig met de huisarts en/of medisch specialist.

Een gezonde mond hoeft dus niet meer te worden tegengehouden door leeftijd.Veelgestelde vragen

Is een tandartsbezoek ook van belang in het geval van een kunstgebit?

Ook met een kunstgebit is het belangrijk om regelmatig naar de tandarts te gaan. Deze kan beoordelen of uw kunstgebit nog goed zit en of uw tandvlees nog steeds gezond is.

Wat is een tandarts-geriatrie?

Een tandarts-geriatrie is een tandarts met een aanvullende opleiding en veel ervaring met mondzorg aan kwetsbare ouderen. De tandarts-geriatrie voert dezelfde behandelingen uit als een reguliere tandarts, maar heeft extra kennis op het gebied van ouderenmondzorg, affiniteit met ouderen en een rolstoel/rollatortoegankelijke praktijk. Tevens heeft een tandarts-geriatrie kennis van ziektebeelden, mondzorgproblemen en medicatiegebruik bij ouderen en overlegt hij indien nodig met de huisarts en/of een medisch specialist.