Vullingen

Als een deel van uw kies verloren is gegaan of wanneer uw kies door tandbederf beschadigd is, kan de tandarts dit herstellen met een vulling. Een vulling is een relatief eenvoudige tandheelkundige behandeling. Door een tand of kies te vullen, wordt verdere pijn voorkomen. Daarnaast wordt de functie van de tand of kies hersteld.

Kleine gaatjes kunnen in overleg met de tandarts behandeld worden door de mondhygiënist.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?

Voordat uw tandarts begint met het vullen van een gaatje, wordt de behandeling met u besproken. Vervolgens zal de tandarts u vragen of u een verdoving wilt. Wanneer u hiervoor kiest, moet de verdoving eerst enkele minuten inwerken. Vervolgens boort de tandarts het aangetaste gedeelte weg. Als de kies schoon en droog is gemaakt, kan deze worden gevuld.

Vulmaterialen

Bij Dental Clinics werken we met twee soorten vullingen. Het meest voorkomende vulmateriaal is composiet (tandkleurige, witte vulling). Soms kan er voor amalgaam (grijs mengsel van kwik met een ander metaal) gekozen worden. Composiet biedt meer mogelijkheden dan amalgaam. Zo kunnen voortanden na een breuk opnieuw worden opgebouwd en verkleuringen van tanden en kiezen worden hersteld. Vooral bij voortanden is een witte vulling in esthetisch opzicht aantrekkelijker.

Uw gaatjes in tanden of kiezen vullen bij Dental Clinics

Bij onderstaande praktijken kunt u terecht voor het vullen van gaatjes in tanden of kiezen. Neem voor meer informatie contact op met één van deze praktijken of maak direct een afspraak.

Veelgestelde vragen over vullingen

Heeft u nog vragen over het vullen van tanden en/of kiezen? Ga dan naar de pagina met veelgestelde vragen over dit onderwerp. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met één van onze praktijken.