Ga naar de hoofdinhoud
Dental Clinics - Vullingen
uit 20.919 reviews

Als een deel van jouw kies verloren is gegaan of wanneer jouw kies door tandbederf beschadigd is, kan de tandarts dit herstellen met een vulling. Een vulling is een relatief eenvoudige tandheelkundige behandeling. Door een tand of kies te vullen, wordt verdere pijn voorkomen. Daarnaast wordt de functie van de tand of kies hersteld.

Kleine gaatjes kunnen in overleg met de tandarts behandeld worden door de mondhygiënist.

Hoe worden gaatjes gevuld bij de tandarts?

Voordat jouw tandarts begint met het vullen van een gaatje, wordt de behandeling met je besproken. Vervolgens zal de tandarts u vragen of je een verdoving wilt. Wanneer je hiervoor kiest, moet de verdoving eerst enkele minuten inwerken. Vervolgens boort de tandarts het aangetaste gedeelte weg. Als de kies schoon en droog is gemaakt, kan deze worden gevuld.

Twee soorten vullingen: Composiet & amalgaam

Bij Dental Clinics werken we met twee soorten vullingen. Het meest voorkomende vulmateriaal is composiet (tandkleurige, witte vulling). Soms kan er voor amalgaam (grijs mengsel van kwik met een ander metaal) gekozen worden. Composiet biedt meer mogelijkheden dan amalgaam. Zo kunnen voortanden na een breuk opnieuw worden opgebouwd en verkleuringen van tanden en kiezen worden hersteld. Vooral bij voortanden is een witte vulling in esthetisch opzicht aantrekkelijker.

Gaatjes in tanden of kiezen vullen bij Dental Clinics

Bij onderstaande praktijken kun je terecht voor het vullen van gaatjes in tanden of kiezen. Neem voor meer informatie contact op met één van deze praktijken of maak direct een afspraak.

Veelgestelde vragen over vullingen

Over het algemeen doet het vullen van een tand of kies geen pijn. Voorafgaand aan de behandeling kun je ervoor kiezen of je verdoofd wilt worden.

Na de behandeling kan er wel napijn ontstaan. Hoe groter de vulling en hoe dichter bij de zenuw, hoe gevoeliger de napijn kan zijn. Deze pijn duurt meestal niet langer dan twee weken en is alleen aanwezig bij eten en drinken.

In overleg met de tandarts kunnen kleine gaatjes behandeld worden door de mondhygiënist. Je hoeft hiervoor dus niet naar de tandarts.

Heb nog vragen over het vullen van tanden en/of kiezen? Ga dan naar de pagina met veelgestelde vragen over dit onderwerp. Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met één van onze praktijken.

Dental Clinics - Gezondheid & het gebit – Dental Clinics

Je bent van harte welkom!

Nieuwe patiënt?