Kosten vullingen

Bij Dental Clinics werken we volgens de tarieven die door de overheid zijn vastgesteld. Hoeveel het vullen van tanden en kiezen kost, hangt vooral af voor welk materiaal er gekozen wordt. Bij het vullen worden de V-codes gebruikt. Een paar tarieven:

  • V71 – eenvlaksvulling amalgaam: € 29,75
  • V72 – tweevlaksvulling amalgaam: € 47,17
  • V81 – eenvlaksvulling composiet: € 43,65
  • V82- tweevlaksvulling composiet: € 61,25

U vindt de gehele tarievenlijst op deze pagina.

Vergoeding vanuit basisverzekering

Tot 18 jaar worden de kosten voor het vullen van een gaatje volledig vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Bent u 18 jaar of ouder? Dan moet u een aanvullende (tandarts)verzekering afsluiten om deze kosten vergoed te krijgen.