uit 20.216 reviews

Wilt u een stralend en gezond gebit? Dan is het belangrijk regelmatig de tandarts te bezoeken voor een controlebezoek, ook wel een periodiek mondonderzoek (PMO) genoemd.

Bij Dental Clinics ontvangt u een behandelprogramma die op u is afgestemd. Elke mond is namelijk anders. Wij volgen hierin de nieuwste Praktijkrichtlijn Periodiek Mondonderzoek van het UMC St. Radboud Nijmegen. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat we samen uw mond schoon en gezond houden. Daarnaast worden eventuele problemen in een vroeg stadium ontdekt. Laat uw controleafspraken dus nooit schieten!

Een gezonde gewoonte

Onze tandartsen staan graag voor u klaar in één van onze praktijken.

Bij het periodiek mondonderzoek kijkt de tandarts in 10 stappen naar uw totale mondgezondheid en wordt ook uw tandvlees bekeken. Hoe gezond is het gebit? Sluiten de vullingen goed aan en hoe groot is de ruimte tussen tand en tandvlees? Ook bepalen we hoe groot het risico is op mondziekten zoals tandbederf (cariës) en tandvleesaandoeningen (parodontitis). Op basis hiervan en uw wensen voor uw gebit stellen we in overleg met u een korte- en langetermijnzorgplan op. Hierin spreken we onder meer af hoe vaak u de tandarts bezoekt voor controle. Dit kan elk half jaar, elk jaar of juist vaker zijn.

Heeft u een specialistische behandeling nodig? Dan kan het zijn dat u voor een vervolgbehandeling naar een collega binnen de praktijk wordt verwezen, omdat hij of zij meer kennis van die specifieke behandeling heeft.  Verder bespreken we of de mondhygiënist of (paro) preventie-assistent kan helpen om uw mondgezondheid en/of mondhygiëne te verbeteren. Zo zorgen we samen voor een stralend én gezond gebit.

Een cijfer voor uw tandvlees

De behandelaren bij Dental Clinics bekijken tijdens elke periodieke controle hoe gezond uw tandvlees is. Daarnaast meten we hoeveel ruimte er tussen uw tanden en tandvlees zit. Hoe dieper deze ruimte, hoe ongunstiger de situatie. Uit deze meting volgt een cijfer dat de gezondheid van uw tandvlees laat zien. Door deze periodieke screening kunnen ontstekingen van uw tandvlees op tijd worden gezien. Dit voorkomt verlies van uw tanden en kiezen.

Cariësrisico

Het is belangrijk om regelmatig naar de tandarts te gaan voor een controlebezoek om o.a. tandbederf te voorkomen.

Tijdens het periodiek mondonderzoek wordt ook in kaart gebracht hoe hoog het risico op tandbederf (cariës) is. Hierin onderscheiden we vier categorieën: hoog, verhoogd, verlaagd of laag risico.

  • Een hoog risico komt gelukkig weinig voor. Maar in geval van systeemziektes zoals reuma, auto-immuunziekten of langdurige behandeling van kanker is het gebit extra gevoelig voor cariës. Medicijngebruik kan de mondgezondheid sterk verminderen. In dit geval wordt u vaak op de praktijk verwacht voor controle van uw mondgezondheid.
  • Een groot deel van de mensen heeft een verhoogd risico. Dat wil zeggen dat er de afgelopen 12 maanden sprake is geweest van een uitbreiding van een bestaande laesie (aantasting van het glazuur) of een nieuwe laesie, vulling of kroon ten gevolge van cariës. Met regelmatige controle kan een laesie vroegtijdig worden gesignaleerd. Soms kan cariës dan worden voorkomen door o.a. een goede mondhygiëne. In dit geval bespreekt de tandarts met u hoe vaak u de komende periode verwacht wordt voor controle.
  • Van een verlaagd risico is sprake als er de afgelopen twee jaar geen nieuwe laesies zijn geconstateerd en geen vulling of kroon is geplaatst. Op basis van uw totale mondgezondheid wordt in overleg met u bepaald hoe vaak u verwacht wordt voor controle.
  • Bij een laag risico is er nooit sprake geweest van laesies, vullingen, kronen of extracties, behalve ten gevolge van letsel. Deze mensen hebben een volledig gaaf gebit als gevolg van een goede mondgezondheid, voedingspatroon en mondhygiëne. Op basis van uw totale mondgezondheid wordt in overleg met u bepaald hoe vaak u verwacht wordt voor controle.

Cariësrisico is een van de factoren die bepalen hoe vaak u uw tandarts voor controle moet bezoeken. Uw totale mondgezondheid hangt namelijk ook af van onder andere uw voedingspatroon en de gezondheid van uw tandvlees.

Vind een praktijk bij u in de buurt en bel voor een controleafspraak

Veelgestelde vragen over het periodiek mondonderzoek

Wilt u meer weten over het periodiek mondonderzoek? Bekijk dan deze pagina met de veelgestelde vragen over dit onderwerp. Neem voor het maken van een afspraak contact op met één van onze Dental Clinics-praktijken.

Dental Clinics - Gezondheid & het gebit – Dental Clinics

Je bent van harte welkom!

Nieuwe patiënt?