Periodiek mondonderzoek

Wilt u een stralend en gezond gebit? Dan is het belangrijk om regelmatig de tandarts te bezoeken voor een controlebezoek, oftewel een Periodiek mondonderzoek (PMO).

Dental Clinics verzorgt een geheel op uw persoonlijke mondgezondheid en behoeften afgestemd preventieprogramma. Hierin volgen we de nieuwste Praktijkrichtlijn Periodiek Mondonderzoek van het UMC St. Radboud Nijmegen. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat we samen uw mond schoon en gezond houden en eventuele problemen in een vroeg stadium ontdekken. Laat uw controleafspraken dus nooit schieten!

Een gezonde gewoonte

Onze tandartsen staan graag voor u klaar bij één van onze praktijken.

Bij het periodiek mondonderzoek (PMO) kijkt de tandarts in 10 stappen naar uw totale mondgezondheid en onderzoeken we vanzelfsprekend ook uw tandvlees. Hoe gezond is het gebit? Sluiten de vullingen goed aan en hoe groot is de ruimte tussen tand en tandvlees? Ook bepalen we hoe groot het risico is op mondziekten zoals tandbederf (cariës) en tandvleesaandoeningen (parodontitis). Op basis van de diagnose van uw mondgezondheid en uw wensen voor uw gebit stellen we in overleg met u een korte en lange termijn zorgplan op en spreken we af hoe vaak u de tandarts bezoekt voor controle. Dit kan halfjaarlijks, jaarlijks of juist vaker zijn, om goed een vinger aan de pols te houden. Heeft u een specialistische behandeling nodig, dan kan het zijn dat u voor een vervolgbehandeling naar een collega binnen de praktijk wordt verwezen, omdat hij of zij daar meer op is gericht.  Verder bespreken we of de mondhygiënist of (paro) preventie-assistent kan helpen om uw mondgezondheid en/of mondhygiëne te verbeteren. Zo zorgen we samen voor een stralend én gezond gebit.

Een cijfer voor uw tandvlees

De behandelaren bij Dental Clinics bekijken tijdens elke periodieke controle hoe gezond uw tandvlees is en meten hoeveel ruimte er tussen uw tanden en tandvlees zit. Hoe dieper deze ruimte, hoe ongunstiger de situatie. Uit deze screening volgt een cijfer dat de gezondheid van uw tandvlees weergeeft. Door deze periodieke screening kunnen ontstekingen van uw tandvlees op tijd worden opgemerkt, om zo verlies van uw tanden en kiezen te voorkomen.

Cariësrisico

Het is belangrijk om regelmatig naar de tandarts te gaan voor een controlebezoek om o.a. tandbederf te voorkomen.

Tijdens het periodiek mondonderzoek wordt ook in kaart gebracht hoe hoog het risico op tandbederf (cariës) is. Hierin onderscheiden we vier categorieën: hoog, verhoogd, verlaagd of laag risico.

  • Een hoog risico komt gelukkig weinig voor. Maar in geval van systeemziektes als reuma, auto-immuunziekten of langdurige behandeling van kanker is het gebit extra gevoelig voor cariës. Medicijngebruik kan de mondgezondheid sterk verminderen. In dit geval wordt u vaak op de praktijk verwacht voor controle van uw mondgezondheid.
  • Een groot deel van de mensen heeft een verhoogd risico. Dat wil zeggen dat er de afgelopen 12 maanden sprake is geweest van een uitbreiding van een bestaande laesie (aantasting van het glazuur) of een nieuwe laesie, vulling of kroon ten gevolge van cariës. Met regelmatige controle kan een laesie vroegtijdig worden gesignaleerd. Soms kan cariës dan worden voorkomen door o.a. een goede mondhygiëne. In dit geval bespreekt de tandarts met u hoe vaak u de komende periode verwacht wordt voor controle.
  • Van een verlaagd risico is sprake als er de afgelopen twee jaar geen nieuwe laesies zijn geconstateerd en geen vulling of kroon ten gevolge van cariës is geplaatst. Op basis van uw totale mondgezondheid wordt in overleg met u bepaald hoe vaak u verwacht wordt voor controle.
  • Bij een laag risico is er nooit sprake geweest van laesies, vullingen, kronen of extracties, behalve ten gevolge van letsel. Deze mensen hebben een volledig gaaf gebit als gevolg van een goede mondgezondheid, voedingspatroon en mondhygiëne. Op basis van uw totale mondgezondheid wordt in overleg met u bepaald hoe vaak u verwacht wordt voor controle.

Cariësrisico is een van de factoren die bepalen hoe vaak u uw tandarts voor controle dient te bezoeken. Uw totale mondgezondheid hangt immers ook af van o.a. uw voedingspatroon en de gezondheid van uw tandvlees.

Vind een praktijk bij u in de buurt en bel voor een controleafspraak.