uit 20.246 reviews

Benieuwd wat uw verzekering in 2024 vergoedt aan kosten van de tandarts? Of wilt u meer informatie over een aanvullende verzekering omdat u een grote behandeling zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een implantaat verwacht? En hoe zit het eigenlijk met tandartskosten voor kinderen?

De juiste tandartsverzekering hangt af van de zorg die u nodig denkt te hebben en of u bijvoorbeeld uw kinderen wilt meeverzekeren voor orthodontie. Daarnaast veranderen zorgverzekeraars jaarlijks de voorwaarden of dekkingen van hun aanvullende verzekeringen. Controleer daarom altijd goed of de premie is veranderd en of de zorg die u nodig hebt nog vergoed wordt. Om u op weg te helpen met het maken van de juiste keuze vindt u hieronder een overzicht.

Wanneer kun je overstappen van zorgverzekeraar?

Ieder jaar kunt u vanaf half november tot februari overstappen van aanvullende – en tandartsverzekering, de basisverzekering moet voor 1 januari zijn afgesloten. Wat velen niet weten is dat een tandartsverzekering en andere aanvullende verzekeringen niet hoeven te worden afgesloten bij dezelfde verzekeraar als waar u een basisverzekering heeft. Wel kan er dan een toeslag in rekening worden gebracht.

Veelgestelde vragen

Hoe werkt de acceptatieprocedure voor de aanvullende verzekering?

U kunt te maken krijgen met een acceptatieprocedure bij uw zorgverzekeraar. De voorwaarden kunnen zijn:

  • Tandartsverklaring: een verklaring van de tandarts waarin de tandarts moet aangeven hoe het gebit eraan toe is en of binnen 1 of 2 jaar dure behandelingen te verwachten zijn.
  • Vragenlijst: u kan gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen. De vragenlijsten worden beoordeeld door adviseurs, die de zorgverzekeraar adviseren over het wel of niet accepteren van de nieuwe klant.
  • Wachttijd: verschillende zorgverzekeraars hanteren wachttijden voor de vergoeding van tandarts- en/of orthodontiekosten. U moet dan bijvoorbeeld eerst een jaar verzekerd zijn, voor u in aanmerking komt voor de vergoeding van een kroon, brug of beugel.
Wat is bijzondere tandheelkunde?

Er is sprake van bijzondere tandheelkunde wanneer u vanwege ernstige gebitsproblematiek of vanwege lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen niet meer in de algemene tandartsenpraktijk behandeld kan worden. Vaak wordt u dan behandeld door een tandarts-specialist en wordt er doorverwezen naar een centrum voor bijzondere tandheelkunde. Lees meer

Wat is eigen bijdrage?

De Rijksoverheid heeft bepaald dat bepaalde tandheelkundige behandelingen niet volledig worden vergoed. In dit geval betaalt u zelf een vast bedrag of een percentage van de behandeling. Ook wanneer u ervoor kiest om te worden behandeld door een zorgverlener die niet bij uw verzekeraar is gecontracteerd, is het mogelijk dat u een eigen bijdrage moet betalen bovenop uw eigen risico.

Wat is eigen risico?

Bij de basisverzekering heeft u een verplicht eigen risico. Tot dit bedrag moet u de zorgkosten die u maakt zelf betalen. Het eigen risico is van toepassing op iedereen van 18 jaar of ouder die gebruik maakt van tandheelkundige zorg uit het basispakket. De overheid heeft het verplicht eigen risico vastgesteld op €385,-voor 2022. U kunt het verplichte eigen risico vrijwillig verhogen tot maximaal €885,-. Wanneer u hiervoor kiest, geeft de zorgverzekeraar vaak korting op de maandelijkse premie voor de basisverzekering.

Wat is een restitutiepolis?

Een restitutiepolis vergoedt de kosten bij alle zorgaanbieders. U bent dus volledig vrij in de keuze voor een zorgaanbieder. Een uitzondering is wanneer een zorgaanbieder een bovenmatig tarief rekent (bijvoorbeeld wanneer u in een luxe privékliniek bent behandeld), dan is het mogelijk dat het bedrag niet volledig wordt vergoed. Uw verzekeraar kan u vooraf vertellen of u dit risico loopt bij de zorgaanbieder waar u naartoe wilt.

Wat is een natura (budget)polis?

Bij een naturapolis krijgt u de tandheelkundige zorg bij gecontracteerde zorgaanbieders vergoed. Indien u door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder wordt behandeld, dan wordt er vaak een bepaald percentage van de behandeling vergoed.

Wanneer kom je in aanmerking voor zorgtoeslag?

Wanneer uw (gezamenlijke) inkomen en vermogen onder een bepaald bedrag uitkomt, kunt u in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Op de website van de Belastingdienst vindt u de voorwaarden en kunt u, indien u aan deze voorwaarden voldoet, zorgtoeslag aanvragen. Lees meer

Alles wat u moet weten over de zorgverzekeringen, aanvullende verzekering en vergoedingen:

Verzekering voor tandarts kosten

* met uitzondering van: klik hier

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een verzekering?

De voorwaarden van deze verzekeringen verschillen. Afhankelijk van uw verzekering kan het zijn dat u een gedeelte moet bijbetalen. Het is verstandig om zorgvuldig te overwegen welke verzekering het beste bij uw situatie past. We raden u aan om bij de keuze van een tandartsverzekering in ieder geval op de volgende punten te letten:

  • Premie en dekking – Een bredere dekking leidt meestal tot een hogere premie. Maar dat gaat niet altijd op. Aan de premiehoogte alleen kunt u niet aflezen hoe goed een verzekering is. Vergelijkbare pakketten kunnen sterk in prijs verschillen.
  • Dekking periodieke preventieve controles, behandelingen en instructies – Voorkomen is altijd beter dan genezen. Het kost ook minder. Door periodieke controle van de mondgezondheid en eventuele gebitsreiniging vermindert u de kans op gebitsproblemen. Het is dus zinvol om te informeren welke kosten de verzekering wel/niet afdekt.
  • Keuzevrijheid – Het is ook goed om te weten of u zelf een mondzorgpraktijk kunt kiezen of gebruik dient te maken van een praktijk waarmee de verzekeraar contractafspraken heeft.
  • Vergoeding na ongeval – Een ander aandachtspunt zijn de kosten van tandheelkundige behandelingen na een ongeval. Niet alle verzekeraars zijn duidelijk over de vergoeding hiervan.
  • Wachttijd – Verschillende zorgverzekeraars hanteren een wachttijd van een jaar voor orthodontie. U moet dan eerst een jaar verzekerd zijn, voor u in aanmerking komt voor de vergoeding van een beugel.

Hoe kan je tandartsverzekeringen vergelijken?

Goede overzichten van de premies en voorwaarden van de aanvullende tandartsverzekeringen zijn beschikbaar via verschillende vergelijkingswebsites. Zo kunt u zien welke vergoeding u krijgt voor verschillende behandelingen.

Elk jaar heeft u maar kort de tijd om te bepalen hoe u uw zorg wilt verzekeren. Overstappen, aanpassen of niets doen? Dat moment is nu weer aangebroken. Kijk weer kritisch naar uw zorgverzekering.