Kwaliteit

Het kwaliteitsbeleid van Dental Clinics heeft tot doel om de te zorgen dat iedere patiënt kan rekenen op patiëntgerichte, hoogwaardige tandheelkunde in een veilige, hygiënische omgeving.

Patiëntgerichte zorg:

 • De zorg is toegesneden op de wensen van de patiënt en de mondgezondheid op de lange termijn. De behandelaar verplaatst zich in de patiënt, ook als hij of zij een speciale benadering nodig heeft (bijvoorbeeld bij angst voor de tandarts).
 • De patiënt krijgt alle aandacht en informatie, en kan snel terecht.
 • Er is een laagdrempelige en effectieve klachtenregeling.
 • We monitoren de patiënttevredenheid.

Hoogwaardige tandheelkunde:

 • Iedere in de praktijk werkzame tandarts is ingeschreven in het BIG-register en voldoet aan de wettelijke opleidingseisen.
 • De tandheelkundige specialisten nemen deel aan deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals interne nascholingscursussen en registreren deze in de openbare kwaliteitsregisters.
 • Behandelingen worden uitgevoerd naar de nieuwste inzichten en met moderne apparatuur, waar mogelijk op basis van ‘evidence based’ protocollen en richtlijnen.
 • Het patiëntendossier en behandelplan vormen de basis van de samenwerking tussen de patiënt en zorgverlener. Vanuit onze langetermijnvisie op behandelingen bieden we patiënten meerdere keuzes aan.

Veilige en hygiënische omgeving:

 • We houden ons aan de geldende wet- en regelgeving.
 • Om de patiënten en medewerkers te beschermen tegen infecties hanteren we de praktijkrichtlijn Infectiepreventie. Ook de andere beproefde standaarden, richtlijnen en protocollen van de beroepsgroep leven we strikt na.
 • Een uitgebalanceerd, evoluerend kwaliteitssysteem helpt ons om de veiligheid en hygiëne in de praktijken te bewaken en waar mogelijk te verbeteren.
 • We leggen verantwoording af via een kwaliteitsjaarverslag.