uit 20.216 reviews

Ons kwaliteitsbeleid heeft als doel om te zorgen dat iedere patiënt kan rekenen op patiëntgerichte, hoogwaardige tandheelkunde in een veilige en hygiënische omgeving. Daarbij zorgen we zo ook voor optimaal ingerichte praktijken waar mondzorgprofessionals hun werk naar volle tevredenheid kunnen uitvoeren en patiënten behandeld worden met de meest moderne apparatuur.

Ons servicecenter ondersteunt op gebied van wet- en regelgeving en professionele standaarden. Samen zorgen we dat we van elkaar leren, in een open en transparante omgeving.  Investeren in de organisatie, apparatuur, technieken, spiegelinformatie, (bij)scholing, communicatie en innovatie zijn juist die onderdelen waar ons kwaliteitsbeleid voor staat. Met als doel patiënten complete en kwalitatief hoge tandheelkundige zorg te bieden. Dit op een manier die aansluit bij de individuele wensen en behandelbehoeften van de patiënt.

 

Lees meer over tandheelkundige kwaliteit 

Lees meer over veiligheid en hygiëne