Ga naar de hoofdinhoud
uit 21.798 reviews

Patiënten en teamleden moeten erop kunnen vertrouwen dat er veilig en hygiënisch wordt gewerkt. Daarom besteden we hier binnen de praktijken veel aandacht aan. Om een goede hygiëne in de praktijken te waarborgen, volgen we de KNMT-richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken. Deze richtlijn geldt als professionele standaard in de tandheelkunde. Ons team Kwaliteit stelt op basis van de richtlijn heldere protocollen voor de praktijken op, bijvoorbeeld over legionellapreventie, afvalverwerking en reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium. Daarbij worden alle teamleden op de praktijken op de richtlijn getraind. Verder maken we een duidelijke scheiding tussen vuil en schoon. We hanteren gescheiden traykasten en gebruiken een specifieke route naar en in de sterilisatieruimte, zodat schone instrumentarium niet met gebruikte in contact komen.

Kwaliteitsverbetering in de tandartspraktijk

In iedere organisatie gebeurt weleens iets waarvan men denkt: dat had anders gemoeten. Conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) hebben wij het Veilig Incident Melden-systeem ontwikkeld, waarmee onze teamleden op de praktijken kunnen aangeven wat er is gebeurd. Dit geeft een goed en realistisch beeld van de praktijk en de verbetermogelijkheden. Het team Kwaliteit analyseert of er directe bijstand nodig is en of er voldoende reden is om verbeterpunten te ontwikkelen.

Wet- en regelgeving, richtlijnen en protocollen tandartspraktijk

Voor alle tandartspraktijken in Nederland geldt bepaalde wetgeving en zijn er klinische richtlijnen vanuit de beroepsgroep die moeten worden gevolgd. Samen met tandartsen zijn deze richtlijnen vertaald naar praktische praktijkrichtlijnen en protocollen. We werken volgens de laatste wet- en regelgeving en volgen procedures die zijn gebaseerd op richtlijnen van de beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Hierin zijn de in Nederland algemeen geldende adviezen, zoals van de Inspectie Gezondheid en Jeugd, het Ivoren Kruis en het Voedingscentrum, opgenomen.

We hebben in samenwerking met de praktijken op meerdere deelterreinen protocollen vertaalt naar eenvoudige, heldere procedures waarin het team kwaliteit de teams traint en de praktijken van de juiste hulpmiddelen voorziet. Dit doen we onder andere voor reiniging, desinfectie en sterilisatie, het toetsen van apparatuur op een correcte werking en stralingshygiëne. Verder hanteren we dagelijkse aftekenlijsten voor de behandelruimtes, zodat er altijd inzicht is in wat er in de praktijken speelt en we thematisch aandacht aan leermomenten kunnen schenken. Hierdoor kunnen we de veiligheid waarborgen en zorgen we ervoor dat we samen veilig werken en de hoogst mogelijke tandheelkundige kwaliteit kunnen nastreven.

Veiligheid en hygiëne Dental Clinics

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De tandartsen en andere behandelaren hebben een specifieke rol bij het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanuit onze zorgplicht als hulpverlener willen we de betrokkene helpen. Daarom zijn onze teamleden goed op de hoogte van de stappen die kunnen worden genomen bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Lees hier meer over tandheelkundige kwaliteit of bekijk ons verslag kwaliteit en veiligheid.