Tandheelkundige kwaliteit

tandheelkundige kwaliteit Dental ClinicsOm de praktijken te helpen bij de implementatie van kwaliteit, hebben we een kwaliteitssysteem ontwikkeld. Dit kwaliteitssysteem is ingericht in vier thema’s: tandheelkundige zorg, organisatie, infectiepreventie en radiologie. Deze thema’s omvatten alle processen binnen de tandheelkundige praktijk. Ieder thema betreft werkwijzen waarmee we veilige zorg en kwaliteit implementeren, in overeenstemming met de voor dat thema geldende wet- en regelgeving en richtlijnen.

Tandheelkundige zorg

Dit thema omvat alle richtlijnen en protocollen die de kwaliteit van tandheelkundige zorg borgen. Onze patiënten krijgen transparante zorg en goede communicatie over behandelplannen en het beoogde eindresultaat. De tandartsen kunnen horizontaal verwijzen naar specialisten binnen de teams, zodat de patiënt de beste behandelaar voor de benodigde zorg krijgt.

Organisatie

Om conform onze kwaliteitsdoelstellingen te kunnen werken, stellen we veel eisen aan de organisatie. Organisatie is een breed thema en gaat van klachtenregeling tot interne inspecties (zie: ‘visitatie en inspectie’). De organisatie moet zo zijn ingericht dat we optimale kwaliteit aan onze patiënten kunnen leveren, maar ook aan onze teams.

Infectiepreventie

Onze patiënten en teamleden moeten erop kunnen vertrouwen dat er in de praktijken veilig en hygiënisch wordt gewerkt. We hebben continu aandacht voor veilig en hygiënisch werken, conform de laatste inzichten en richtlijnen op het gebied van infectiepreventie.

Radiologie

Wij werken met moderne röntgenapparatuur, passend bij de specialismen die in een praktijk van toepassing zijn. Kwaliteit van het thema radiologie betekent tandheelkundige zorg op een hoog niveau en een goed gecontroleerd proces op de aspecten veiligheid en stralingshygiëne voor patiënten en teams.

Patiënttevredenheid

We vinden het belangrijk dat onze patiënten tevreden zijn over onze zorg. Hierdoor kunnen we continu bijsturen en verbeteren. We monitoren jaarlijks de patiënttevredenheid via een onafhankelijk onderzoeksbureau. In 2018 hebben onze patiënten ons gemiddeld gewaardeerd met een 8,2. Dit is een stijging ten opzichte van de 8.0 in 2017 en de 7,9 die we in 2016 kregen. De waardering per individuele praktijk varieert tussen de 7,4 en de 8,4. Kortom: onze patiënten zijn tevreden en bevelen ons van harte aan, maar geven ook punten van verbetering, die we graag in ontvangst nemen. Ook naast het patiënttevredenheidsonderzoek staan we open voor feedback. Patiënten kunnen altijd hun mening kwijt bij onze teamleden of via onze website.

Registratie

Al onze mondzorgprofessionals zijn officieel geregistreerd en voldoen aan hoge kwaliteitseisen. We zien onder andere toe op de onderstaande registraties:

  • Iedere in de praktijk werkzame tandarts is geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), wat betekent dat hij of zij voldoet aan de wettelijke opleidingseisen.
  • Veel van onze in de praktijk werkzame tandartsen zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT).
  • Veel van onze in de praktijk werkzame mondhygiënisten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM).

Visitatie en inspectie

Bij praktijkvisitatie nemen tandartsen of bijvoorbeeld mondhygiënisten een kijkje bij elkaar in de praktijk. Dit is een inspirerende en stimulerende manier om het zorgproces in de tandartspraktijk beter te bekijken en van elkaar te leren. Om de kwaliteit van onze zorg te toetsen en te borgen, zetten we diverse programma’s in. Hierbij voldoen we ook aan de visitatienorm van de KRT.

Bij de inrichting van onze aanpak werken we vanuit de vier kwaliteitsthema’s waar de IGJ (Inspectie Gezondheid en Jeugd, voorheen IGZ) onderzoek naar doet tijdens de inspectie van een tandartspraktijk: tandheelkundige zorg, organisatie, infectiepreventie en radiologie. De IGJ houdt toezicht op de gezondheidszorg en onderneemt veel acties op het gebied van handhaving in bijvoorbeeld ziekenhuizen en de mondzorg, zoals regelmatige inspectiebezoeken bij tandartspraktijken. Hierbij is het van belang dat de zorg voor de patiënten veilig, effectief, tijdig, voor ieder gelijk, patiëntgericht en doelmatig is, waarbij met name veiligheid en hygiëne een belangrijke rol spelen in de tandartsenzorg.

Daarnaast bezoekt ons team Kwaliteit 5 à 6 keer per jaar de praktijken, waarbij zij twee keer per jaar een formeel audit verrichten. Dit wordt gedaan aan de hand van de Checklist Verantwoorde Zorg. Deze is gebaseerd op kwaliteitsthema’s die de IGJ hanteert. Hierdoor kunnen we knelpunten tijdig signaleren en oplossen.

 

Lees hier meer over veiligheid en hygiëne of bekijk ons verslag kwaliteit en veiligheid.