Ga naar de hoofdinhoud
uit 21.184 reviews

tandheelkundige kwaliteit Dental ClinicsOm de praktijken te helpen bij de implementatie van kwaliteit en veiligheid van zorg, hebben we een kwaliteitssysteem ontwikkeld. Dit kwaliteitssysteem is ingericht rond vier thema’s: tandheelkundige zorg, organisatie, infectiepreventie en radiologie. Deze thema’s omvatten alle processen binnen de tandheelkundige praktijk en zijn gebaseerd op de voor dat thema geldende wet- en regelgeving en richtlijnen. De thema’s zijn verder in te delen in  ‘kwaliteit van zorg’ en ‘veiligheid’.

Kwaliteit van zorg

In onze praktijken werken wij volgens de professionele standaarden en richtlijnen. Onze patiënten krijgen transparante zorg en goede communicatie over behandelplannen en het beoogde eindresultaat. De tandartsen kunnen horizontaal verwijzen naar specialisten binnen de teams, zodat de patiënt de beste behandelaar voor de benodigde zorg krijgt. Al de richtlijnen en standaarden zijn makkelijk vindbaar voor onze werknemers op ons intranet. Hiermee is de kennis van onze professionals altijd up-to-date.

Bij- en nascholing

Uiteraard zijn onze tandartsen BIG geregistreerd. Daarmee voldoen zij aan de wettelijke eisen om het beroep tandarts te kunnen uitvoeren. Bij Dental Clinics zijn wij van mening dat mondzorgprofessionals regelmatig aan bij- en nascholing moeten doen. Daarom stimuleren wij het ingeschreven staan bij het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM).

Daarnaast ontwikkelen we online trainingen, organiseren we congressen en klinische avonden. Ook zorgen we dat regelmatig overleg tussen behandelaren goed kan plaatsvinden. Dit alles om zo samen de lat steeds hoger te leggen.

Visitatie

Bij praktijkvisitatie nemen tandartsen of mondhygiënisten een kijkje bij elkaar in de praktijk. Dit is een inspirerende en stimulerende manier om het zorgproces in de tandartspraktijk beter te bekijken en van elkaar te leren. Om de kwaliteit van onze zorg te toetsen en te borgen, hebben we een visitatieprogramma voor tandartsen ontwikkeld, die zich richt op de zorg die een individuele tandarts levert. Dit programma is geaccrediteerd door het KRT. Tevens hebben we ook een visitatieprogramma voor onze mondhygiënisten.

Veiligheid

Ons team Veiligheid bezoekt regelmatig de praktijken om te ondersteunen. Eén keer per jaar voeren ze een formele audit uit. Dit wordt gedaan aan de hand van de Checklist Veilige Zorg. Deze is gebaseerd op kwaliteitsthema’s die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hanteert. Hierdoor kunnen we knelpunten tijdig signaleren en oplossen.

Tevens zorgt dit team voor een veilige werkomgeving voor onze medewerkers. Het uitvoeren van een periodieke RI&E is hier een voorbeeld van.

Organisatie

Om conform onze kwaliteitsdoelstellingen te kunnen werken, stellen we veel eisen aan de organisatie. Organisatie is een breed thema en gaat van klachtenregeling , de meldcode kindermishandeling, veilig incident meldingen tot interne processen. De organisatie moet zo zijn ingericht dat we optimale kwaliteit aan onze patiënten kunnen leveren. Bovendien borgen we met goede organisatie ook de veiligheid voor onze patiënten en onze teams.

Infectiepreventie

U als patiënt en onze teamleden kunnen erop vertrouwen dat in al onze praktijken veilig en hygiënisch wordt gewerkt. We hebben continu aandacht voor veilig en hygiënisch werken, conform de laatste inzichten en richtlijnen op het gebied van infectiepreventie. Ons antibioticabeleid zorgt er voor dat er niet onnodig antibiotica wordt voorgeschreven en dat de kennis hieromtrent geborgd is.

Radiologie

Wij werken met moderne röntgenapparatuur, passend bij de specialismen die in een praktijk van toepassing zijn. Uiteraard zijn onze teams getraind in het goed toepassen van de apparatuur en hebben we een goed gecontroleerd proces op de aspecten veiligheid en stralingshygiëne voor patiënten en teams.

Lees hier meer over veiligheid en hygiëne.