uit 20.246 reviews

Wanneer je een infectie door een bacterie hebt, kan het soms nodig zijn om antibiotica te gebruiken. Antibiotica zijn geneesmiddelen die infecties door bacteriën helpen genezen. De antibiotica doden de bacteriën of remmen de groei van de bacteriën. Antibiotica zijn niet effectief bij een infectie die veroorzaakt wordt door een virus, zoals bij griep of verkoudheid. Ook bij de meeste tandheelkundige behandelingen is antibiotica niet nodig.

Wat is antibioticaresistentie?

Door te veel gebruik van antibiotica kunnen bacteriën ongevoelig worden voor het geneesmiddel. Dit zorgt ervoor dat antibiotica niet meer effectief zijn en het moeilijker is om weer beter te worden. Als bepaalde bacteriën niet meer gevoelig zijn voor één of meerdere antibioticasoorten, spreken we over antibioticaresistentie. Deze bacteriën hebben zichzelf leren beschermen tegen de werking van antibiotica.

Wees voorzichtig met antibiotica

Hoe kun je verstandig omgaan met antibiotica?

Om ervoor te zorgen dat antibiotica werkzaam blijven, is het belangrijk om antibiotica op een verstandige manier te gebruiken. De onderstaande tips helpen je hierbij.

  • Gebruik alleen antibiotica als dat volgens de (tand)arts noodzakelijk is. De (tand)arts bepaalt welk antibioticum voor de infectie effectief is. Volg ook altijd het advies op van de (tand)arts of apotheker.
  • Vraag de (tand)arts niet om antibiotica als hij of zij aangeeft dat dit niet nodig is. Antibiotica is geen pijnbestrijder. Voor pijn kan de (tand)arts pijnstilling adviseren of voorschrijven.
  • Let goed op de juiste wijze van inname. Neem dagelijks de voorgeschreven hoeveelheid in en doe dit op de juiste tijdstippen. Sla nooit een inname over.
  • Een antibioticumkuur kan niet op eigen initiatief worden gestopt. Overleg altijd eerst met een arts om te bepalen of het mogelijk is om eerder te stoppen met de kuur.
  • Neem nooit antibiotica in van anderen en gebruik geen restjes antibiotica.
  • Geef het altijd aan de (tand)arts door als je medicatie gebruikt. Antibiotica kunnen namelijk de werking van andere medicijnen beïnvloeden.

Bron: RIVM