uit 20.246 reviews

De lipband/tongriembehandeling bestaat uit een aantal stappen: de aanmelding, het consult/vooronderzoek, de behandeling zelf en de juiste nazorg voor een snel en voorspoedig herstel. Hieronder vindt u alle informatie over de verschillende stappen. Heeft u nog vragen na de onderstaande uitleg? Kijk dan bij de veelgestelde vragen onderaan op deze pagina of bel naar de praktijk.

1. Aanmelding

Na aanmelding ontvangt u van ons een e-mail met een informed consent en een medische vragenlijst. De informed consent is een procedure waarin de patiënt de mogelijke voor- en nadelen van een medische behandeling te horen krijgt. De medische vragenlijst ontvangen we graag ingevuld van u terug. U kunt deze eventueel ook meenemen naar het eerste consult. Hierna kan er een afspraak worden ingepland. We streven ernaar de afspraak binnen twee weken na aanmelding in te plannen.

2. Consult/vooronderzoek

Tijdens het consult wordt met u gekeken of er sprake is van een te strakke tongriem en/of lipband en wordt de verwijzing doorgesproken. Indien een lipband/tongriembehandeling van toepassing is, wordt vervolgens de inhoud ervan besproken.

3. Behandeling

Hieronder leest u stap voor stap hoe de behandeling verloopt:

 1. De eerste stap is de verdoving. Bij kinderen wordt een verdovingszalf aangebracht. Bij oudere kinderen en jongvolwassenen wordt er verdoofd via lokale anesthesie met een prik. +
 2. Na het inwerken van de verdoving wordt de tongriem en/of lipband weggehaald. Dit kan met een schaar, laser of via elektrochirurgie zijn. De keuze van het instrument word, in samenspraak met u, gemaakt. Wanneer er sprake is van een combinatie, kan de behandelaar ervoor kiezen dit in meerdere behandelingen te doen, omdat er maar een beperkte hoeveelheid verdovingszalf gebruikt kan worden.
 3. Aan het eind van de behandeling wordt het verloop van de lipband/tongriembehandeling met u doorgenomen en worden de oefeningen en instructies met u besproken.

4. Nazorg

Na de behandeling wordt eten en drinken afgeraden. De nazorg is belangrijk om te voorkomen dat er complicaties ontstaan. Hiervoor is het belangrijk dat u de instructies uit het informed consent goed opvolgt en de oefeningen vier keer per dag doet. Verder is het belangrijk dat u contact opneemt voor verdere begeleiding door de lactatiekundige of arts die heeft verwezen voor verdere opvolging en begeleiding, inclusief het afleren van eventueel compenserend gedrag. Mocht het nodig zijn, dan zullen we een afspraak met u inplannen voor een nacontrole.

Nazorg tips

Kinderen en volwassenen

Door minimaal 4 keer per dag de lip op te tillen en de rek/spanning in de lip te voelen, weet u of de lipband niet is vastgegroeid. Ook voor de tong geldt minimaal 4 keer per dag onder de tong te voelen of er geen spanning of weerstand waarneembaar is waar eerst de tong zat en de tong iets omhoog te duwen.

Belangrijk is om het gebit goed schoon te houden. De tanden kunnen gewoon worden gepoetst. U kunt de wond voorzichtig spoelen met een theelepel zout in 0,2 l water. Dit mag zo vaak als u wilt en helpt bij het schoonhouden van de mond.

Oefeningen voor de tong

 • Uitsteken van de tong en daarbij omhoog en omlaag bewegen.
 • Uitsteken van de tong en daarbij van links naar rechts bewegen.
 • Aan een ijsje of ander voorwerp likken of zuigen, waarbij de tong wordt gestimuleerd actief te zijn.
 • Tong van links naar rechts, 10 keer.
 • Aanzuigen tegen gehemelte, 10 tellen vasthouden.
 • Klakken, zo vaak als maar mogelijk.
 • Tong uitsteken, 10 keer.
 • Tongpunt van bovenlip naar onderlip, 10 keer.

Complicaties na de lipband/tongriembehandeling

Elke ingreep gaat samen met klachten en kan complicaties geven. Hieronder worden de belangrijkste mogelijke complicaties bij een lipband/tongriembehandeling besproken.

 • Nabloeden: om de kans op de nabloedingen te verkleinen, is het belangrijk van tevoren te vermelden of er geen bloedings- en/of bindweefselziekten zijn en bloedverdunners worden gebruikt. Mocht de wond toch gaan nabloeden, breng dan een opgevouwen verbandgaasje aan waarop u 30 minuten stevig dichtbijt. Maak het gaasje eerst nat voordat u deze verwijdert, zodat de wond niet opnieuw opengaat. Haal het gaasje niet tussendoor weg om te kijken of het bloeden is gestopt. Neem contact op met de behandelaar of de spoedgevallendienst.
 • Pijn en zwelling: na de behandeling kan er tijdelijk een lichte zwelling ontstaan. Deze vermindert na een dag of 3 en verdwijnt dan langzaam. Ook kan er napijn zijn die gedurende 3 dagen afneemt en meestal na 2 weken is verdwenen. De napijn kan worden voorkomen door voor de ingreep een paracetamol te gebruiken. Het beste gebruikt u op de dag van de ingreep een paracetamol en bij napijn kan het gebruik van paracetamol worden voortgezet t/m 3 dagen na de behandeling. Let hierbij op de tijdsintervallen en de maximale dosering. Neemt de pijn na 3 dagen juist toe, neem dan contact op met uw behandelaar.
 • Infectie van de wond: meestal komt een infectie niet voor na een behandeling met een laser. Mocht er koorts ontstaan, dan heeft dit meestal een andere onderliggende oorzaak. In het geval van een infectie, gaat de wond na een aantal dagen zwellen in plaats van slinken, neemt de pijn verder toe in de dagen na de behandeling en kan er koorts ontstaan. Mocht u dit waarnemen of twijfelen, neem dan contact op met de behandelaar of de spoedgevallendienst.
 • Overig:
  • Soms is meer speekselvloed waar te nemen.
  • Tijdelijk ruiken of stinken uit de mond.

Veelgestelde vragen

Heeft u naar aanleiding van bovenstaand nog een vraag? Ga dan naar deze pagina met veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Dental Clinics - Gezondheid & het gebit – Dental Clinics

Je bent van harte welkom!

Nieuwe patiënt?