Profielschets lid cliëntenraad

Bij Dental Clinics vinden we het zeer belangrijk dat onze patiënten een heel goed gevoel hebben over de mondzorg die wij verlenen. Daarom monitoren we jaarlijks de patiënttevredenheid via een onafhankelijk onderzoeksbureau. Daarnaast worden de belangen van onze patiënten behartigt in de cliëntenraad. Zo kunnen wij onze zorg- en dienstverlening blijven verbeteren. Meer informatie over de cliëntenraad vindt u op deze pagina.

Bent u bekend met Dental Clinics, geïnteresseerd in de mondzorg en gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Dental Clinics te behartigen? Kijk dan of u zich in onderstaande profielschets kunt vinden en stuurt uw motivatie voor XX-XX-XXXX in.

Als lid bent u:

 • Geïnteresseerd in de gezondheidszorg in het algemeen en in de mondzorg in het bijzonder;
 • Bestuurlijk onderlegd: u beschikt over aantoonbaar bestuurlijk inzicht;
 • Bekend met Dental Clinics als patiënt of familie van een patiënt;
 • Bereid vier tot zes uur per maand te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken;
 • Bereid scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap.

Daarnaast verwachten wij dat u:

 • Kunt omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • In staat bent beleidsstukken te lezen en hierover een visie te vormen, met name vanuit het cliëntenperspectief;
 • Zich in kunt leven in de belangen van cliënten, maar u kunt ook voldoende afstand nemen van persoonlijke belangen;
 • Een kritische, positieve en vooral open houding heeft;
 • Een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling heeft;
 • In staat bent tactvol doch standvastig op te treden;
 • Doorzettingsvermogen heeft;
 • Over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikt;
 • In teamverband kunt functioneren.

Herkent u zich in bovenstaande profielschets en wilt u graag als lid plaatsnemen in onze cliëntenraad? Mail dan uw motivatie naar clientenraad@topmondzorg.nl. Om zitting te kunnen nemen is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.