Profielschets lid cliëntenraad

Bij Dental Clinics vinden we het belangrijk dat onze cliënten en patiënten een goed gevoel hebben over de mondzorg die wij verlenen. Daarom monitoren we jaarlijks de patiënttevredenheid via een onafhankelijk onderzoeksbureau. Maar hiermee zijn we er nog niet. Om onze zorg- en dienstverlening continu te verbeteren, hebben wij ook de medezeggenschap van cliënten en patiënten nodig. Alleen op die manier kunnen wij de best mogelijke zorg verlenen. De wensen en behoeften van onze cliënten en patiënten worden bewaakt in onze cliëntenraad. Meer informatie over de cliëntenraad vindt u op deze pagina.

Bent u bekend met TopMondzorg (Dental Clinics, TopOrtho, Proclin, Omnios en MondzorgPlus), geïnteresseerd in de mondzorg en gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en patiënten van Dental Clinics te behartigen? Kijk dan of u zich in onderstaande profielschets kunt vinden en stuurt uw motivatie voor 1 mei 2023 in.

Als lid bent u:

 • Geïnteresseerd in de gezondheidszorg in het algemeen en in de mondzorg in het bijzonder;
 • Bestuurlijk onderlegd: u beschikt over aantoonbaar bestuurlijk inzicht;
 • Bekend met TopMondzorg (Dental Clinics, TopOrtho, Proclin, Omnios en MondzorgPlus) als patiënt of familie van een patiënt;
 • Bereid vier tot zes uur per maand te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken;
 • Bereid scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap.

Daarnaast verwachten wij dat u:

 • Kunt omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • In staat bent beleidsstukken te lezen en hierover een visie te vormen, met name vanuit het cliëntenperspectief;
 • Zich in kunt leven in de belangen van cliënten, maar u kunt ook voldoende afstand nemen van persoonlijke belangen;
 • Een kritische, positieve en vooral open houding heeft;
 • Een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling heeft;
 • In staat bent tactvol doch standvastig op te treden;
 • Doorzettingsvermogen heeft;
 • Over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikt;
 • In teamverband kunt functioneren.

Herkent u zich in bovenstaande profielschets en wilt u graag als lid plaatsnemen in onze cliëntenraad? Mail dan uw motivatie naar clientenraad@topmondzorg.nl. Om zitting te kunnen nemen is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.

Over TopMondzorg

TopMondzorg staat achter de teams van Dental Clinics, TopOrtho,  Proclin, MondzorgPlus, Omnios en MKA groep. Circa 700.000 cliënten en patiënten vertrouwen op onze deskundige mondzorgprofessionals en hun teams. Vanuit ons servicecenter bieden we ondersteuning, zodat er maximale aandacht en kwalitatieve zorg kan worden gegeven aan de patiënt. Meer informatie over TopMondzorg vindt u op www.topmondzorg.nl.