Door wie wordt u geholpen?

Wij werken nauw samen in een behandelteam, waarin iedereen zich heeft bekwaamd in bepaalde handelingen. Zo zetten wij ons samen in voor uw mondgezondheid en krijgt u altijd de beste behandelaar voor de benodigde zorg. Dit kan wel betekenen dat u niet altijd door dezelfde behandelaar wordt geholpen. Onze behandelaren zijn de (gespecialiseerde) tandartsen, mondhygiënisten, paro preventie-assistenten en preventie-assistenten. Zij worden ondersteund door tandartsassistenten en sterilisatie-assistenten. En natuurlijk hebben we onze ondersteunende teamleden zoals de office-/praktijkmanager en receptiemedewerkers.

Wij vinden het belangrijk dat u weet door wie u wordt geholpen. Op de website zijn alle behandelaren te vinden met voor- en achternaam inclusief BIG-registratienummer, functie en aandachtsgebieden. In de praktijk is iedereen herkenbaar aan een naambordje met daarop voor- en achternaam en de functie.

Goed geregeld in de Wet-BIG

Uw tandarts heeft altijd de regie over uw behandeling. Hij kan bepaalde taken delegeren naar andere medewerkers in de praktijk. Deze vorm van taakdelegatie is geregeld in de Wet-BIG. Hierin staat beschreven wie wat mag doen en onder welke voorwaarden. Als de tandarts een voorbehouden handeling delegeert aan een assistent heeft deze hiervoor een externe opleiding gevolgd. Daarvoor is een toets succesvol afgerond en dit is allemaal schriftelijk vastgelegd. Ook moet de tandarts altijd in de praktijk aanwezig zijn om de mogelijkheid tot tussenkomst te kunnen garanderen.

Specialist, differentiatie of aandachtsgebied: wat is het verschil?

Online zult u regelmatig het woord ‘specialist’ zien, maar ook ‘tandarts met differentiatie of aandachtsgebied’. Hiermee wordt een tandarts bedoeld die extra kennis en ervaring heeft over een bepaald onderwerp. Toch zit er wel een verschil in de officiële betekenis van het woord ‘specialist’ en hoe het veelal wordt gebruikt. In de tandheelkunde zijn er namelijk maar twee specialisaties: kaakchirurgie en orthodontie. Zo mogen alleen tandartsen die zich na hun basisopleiding 4 jaar specialiseerden aan een erkende universiteit zich orthodontist noemen. Op onze website ziet u duidelijk vermeld staan of u behandeld wordt door een specialist of een tandarts met een differentiatie. Een overzicht van alle differentiaties vindt u op tandarts.nl.

Meer weten? Wij zijn altijd bereikbaar voor vragen of aanvullende toelichting. Ook is er een folder beschikbaar ‘Door wie wordt u geholpen’ waarin we uitleggen welke functies, welke bevoegdheden hebben. Zo zijn wij volkomen transparant en is het voor u duidelijk door wie u wordt geholpen.