Kosten voor angsttandarts

Wilt u weten wat het kost om met (extreme) angst naar de tandarts te gaan? Dat hangt af van verschillende factoren. Wilt u bijvoorbeeld gebruikmaken van lachgas (code B10, B11 en B12) of wilt u liever onder volledige narcose (code A10) behandeld worden?

Op onze tandartstarievenpagina vindt u de volledige tandartstarievenlijst van de NZa. Voor meer informatie over de kosten en een voorbeeld van een begroting kunt u terecht op de website Mondzorgkosten.nl. Deze website is beschikbaar gemaakt vanuit de beroepsvereniging voor tandartsen (KNMT).

Vergoeding vanuit basisverzekering

Of een behandeling bij een angsttandarts vanuit de basisverzekering wordt vergoed, hangt af van de behandeling. Zo kan een behandeling met lachgas vergoed worden uit de basisverzekering na een machtiging. Meer informatie hierover leest u op onze pagina over een behandeling onder lachgas. Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor de voorwaarden per type behandeling.