Kosten verdoving

Wilt u weten wat de kosten zijn voor een behandeling onder verdoving, narcose of lachgas? Bij Dental Clinics werken we volgens de door de overheid vastgestelde tarieven. Op onze pagina met tandartstarieven vindt u alle kosten in een handig overzicht. De codes die gebruikt kunnen worden bij het toedienen van een verdoving zijn:

Plaatselijke verdoving

  • A10 – Geleidings-, infiltratieen/of intraligamentaire verdoving: € 16,62
  • A15 – Oppervlakte verdoving: € 8,64


Kosten algehele narcose

  • A20 – Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie: kostprijs

Voorafgaand aan de behandeling ontvangt u van uw behandelaar een precieze begroting. De kosten van de behandeling hangen onder andere af van de duur van de behandeling.

Kosten lachgas

  • B10 – Introductie roesje (lachgassedatie): € 35,20
  • B11 – Toediening roesje (lachgassedatie): € 35,20
  • B12 – Overheadkosten roesje (lachgassedatie): € 44,48

Vergoeding vanuit de zorgverzekeraar

De kosten voor een verdoving zitten niet in het basispakket van de zorgverzekeraars. Vergoeding van (een deel van) de kosten komt uit de aanvullende tandartsverzekering.

Verdoving met lachgas kan vergoed worden uit de basisverzekering na een machtiging. Een machtiging wordt alleen gegeven als er duidelijke redenen zijn waarom de behandeling niet uitgevoerd kan worden zonder een verdoving met lachgas. Bijvoorbeeld bij: extreme angst die de tandarts met angstscorelijsten kan aantonen.