Ga naar de hoofdinhoud
uit 20.919 reviews

Bij Dental Clinics werken we volgens de tarieven die door de overheid zijn vastgesteld. Op onze pagina met tandartstarieven vind je alle kosten in een handig overzicht. De codes die gebruikt kunnen worden bij het toedienen van een verdoving zijn:

Kosten plaatselijke verdoving

  • A10 – Geleidings-, infiltratieen/of intraligamentaire verdoving: € 16,62
  • A15 – Oppervlakte verdoving: € 8,64

Kosten algehele narcose

  • A20 – Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie: kostprijs

Voorafgaand aan de behandeling ontvang je van je behandelaar een precieze begroting. De kosten van de behandeling hangen onder andere af van de duur van de behandeling.

Kosten lachgas

  • B10 – Introductie roesje (lachgassedatie): € 35,20
  • B11 – Toediening roesje (lachgassedatie): € 35,20
  • B12 – Overheadkosten roesje (lachgassedatie): € 44,48

Wordt het toedienen van verdoving vergoed door de zorgverzekeraar?

De kosten voor een verdoving zitten niet in het basispakket van de zorgverzekeraars. Vergoeding van (een deel van) de kosten komt uit de aanvullende tandartsverzekering.

Verdoving met lachgas kan vergoed worden uit de basisverzekering na een machtiging. Een machtiging wordt alleen gegeven als er duidelijke redenen zijn waarom de behandeling niet uitgevoerd kan worden zonder een verdoving met lachgas. Bijvoorbeeld bij extreme angst die de tandarts met angstscorelijsten kan aantonen.

Dental Clinics - Gezondheid & het gebit – Dental Clinics

Je bent van harte welkom!

Nieuwe patiënt?