Veelgestelde vragen over verdoving

Hieronder hebben wij de meest gestelde vragen over het toedienen van verdoving voor u op een rij gezet. Wij doen ons uiterste best u van alle informatie over dit onderwerp te voorzien. Mocht uw vraag er niet tussen staan, bel of mail dan naar uw tandartspraktijk.

De verdoving bestaat uit een klein prikje, waarna u meestal geen pijn meer voelt. Het verdovingsmiddel wordt in de buurt van een zenuw gespoten. Hier voelt u nauwelijks iets van. Doordat de werking van deze zenuw tijdelijk wordt geblokkeerd, voelt u geen pijn of prikkelingen. Zo kunt u de behandeling ontspannen en pijnloos ervaren. Voelt u na de verdoving toch pijn? Geef dit dan meteen aan. De tandarts kan dan nog een beetje extra verdovingsmiddel toedienen.

De tandartsverdoving kan na een half uur uitgewerkt zijn of pas na 4 tot 5 uur. De duur van een verdoving verschilt per persoon, omdat elk lichaam anders op de verdoving reageert.

Als de verdoving eenmaal werkt, kunnen uw tong, wangen en/of lippen wat vreemd en tintelig aanvoelen. Ook kost spreken, lachen, slikken, spugen en spoelen wat moeite. Dit vreemde gevoel verdwijnt wanneer de verdoving is uitgewerkt. Meestal is dat na één tot enkele uren. Het lichaam breekt de gebruikte verdovingsmiddelen weer af.

Wij raden u aan nog even met eten, drinken en roken te wachten totdat de verdoving volledig is uitgewerkt. Omdat u geen pijn meer ervaart, zult u het ook niet merken wanneer iets te heet is of wanneer u zich brandt.

U kunt kiezen voor een verdoving bij:

  • Het vullen van gaatjes
  • Kroon- of brugwerk
  • Het trekken van tand of kies
  • Implantaatbehandelingen
  • Sommige tandvleesbehandelingen
  • Wortelkanaalbehandelingen

We verdoven alleen met uw toestemming. Bij patiënten jonger dan 16 jaar is toestemming van een ouder of verzorger nodig.

Het toedienen van de verdoving kan wat pijnlijk zijn, wees daarop voorbereid. Met name de prik in het gehemelte is soms erg gevoelig. Soms kan de tandarts ook zonder verdoving boren, zeker als het om een heel klein gaatje gaat. Overleg daarom altijd met uw behandelaar wat op dat moment het beste is.

 

De kosten van een verdoving bij de tandarts zijn:

  • A10 – Oppervlakte verdoving: €15,43

 

Neem een kijkje op onze pagina met de tarieven voor een totaal overzicht van de actuele tandartstarieven. Kinderen tot 18 jaar zijn vanuit de basisverzekering volledig verzekerd voor verdoving.

De kans dat er bij het toepassen van een lokale verdoving bijwerkingen optreden is erg klein. Wanneer er toch onvoorziene bijwerkingen optreden, dan weet de tandarts passende maatregelen te nemen en zal het worden vastgelegd in het patiëntendossier.

Het is belangrijk dat we goed op de hoogte zijn van uw gezondheidstoestand. Daarom vragen we u bij uw eerste bezoek een ingevulde gezondheidsverklaring in te leveren en ons op de hoogte te houden van veranderingen. Bent u zwanger of onder behandeling van een arts? Slikt u medicijnen, heeft u een gewrichtsprothese of een hart- of vaatziekte? Meld dit altijd aan uw tandarts. Die zal waar nodig de verdoving aanpassen.

Wij kiezen het verdovingsmiddel dat voor u het meest geschikt is. Daarvoor checken we uw medicijngebruik. Informeer ons daarom altijd als er wijzigingen zijn opgetreden in uw medicijngebruik. Vraag gerust om meer toelichting als u nog vragen heeft over het verdovingsmiddel.

Verdovingsmiddelen bij Dental Clinics:

Klik op één van bovenstaande verdovingsmiddelen om de bijsluiter te openen.

Alternatieven van de plaatselijke verdoving zijn lachgas of een volledige narcose.

Veelgestelde vragen over volledige narcose

Wij doen ons uiterste best u van alle informatie over narcose te voorzien. Mocht uw vraag er niet tussen staan, bel of mail dan naar Dental Clinics Beuningen of Dental Clinics Stramproy.

Voordat er besloten wordt u onder narcose te behandelen, volgen een aantal stappen. Deze lichten wij hieronder voor u uit.

Voorafgaand aan de behandeling
Eerst gaan we met u in gesprek. De behandeling vindt pas later plaats. Tijdens het gesprek nemen we ruim de tijd om uw gebitsproblemen in kaart te brengen en te begrijpen waar uw angst voor de tandarts vandaan komt. We geven u meer uitleg over de daadwerkelijke behandeling waarbij we rekening houden met uw angsten.

U ontvangt een kostenbegroting. Een aantal zorgverzekeraars is overgegaan tot het vergoeden van een behandeling onder narcose. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om na te vragen of de behandeling bij u wordt vergoed.

Indien u akkoord gaat met de behandeling onder narcose, plannen wij een afspraak met u in. We streven ernaar de behandeling binnen twee maanden te laten plaatsvinden.

Tijdens de behandeling
Narcose passen we enkel toe bij gezonde personen, zodat de behandeling helemaal veilig is. Bij Dental Clinics Beuningen vindt de behandeling plaats in de praktijk. Tandartsen Maarten van Dijk en Johan Oost staan met een team van ervaren anesthesiologen, anesthesiemedewerkers graag voor u klaar.

Bij Dental Clinics Stramproy wordt de behandeling uitgevoerd door tandarts-implantoloog Wouter Tobben in het Sint Jans Gasthuis in Weert.

Voorafgaand aan de behandeling krijgt u een slaapmiddel toegediend waardoor u even ‘weg’ bent. U merkt dus niets van de behandeling. Door de eerste behandeling onder narcose te laten plaatsvinden kunnen acute problemen snel verholpen worden. De eerste behandeling na de narcose wordt hierdoor als veel minder dreigend ervaren. Zo kunnen we de drempel om aan de tandartsfobie te werken verlagen.

Na de behandeling bent u snel weer wakker. In de meeste gevallen kunt u, onder begeleiding, na een half uur alweer naar huis.

Veelgestelde vragen over lachgas

Hieronder hebben wij de meest gestelde vragen over het toedienen van lachgas voor u op een rij gezet. Wij doen ons uiterste best u van alle informatie over dit onderwerp te voorzien. Mocht uw vraag er niet tussen staan, bel of mail dan naar uw tandartspraktijk.

Nee, u kunt niet direct behandeld worden met lachgas. Eerst wordt tijdens een intakegesprek samen met u bepaald of u in aanmerking komt voor een lachgasbehandeling. U ontvangt dan ook een kostenoverzicht. Een verdoving met lachgas kan vergoed worden uit de basisverzekering na een machtiging. De tandarts vraagt de machtiging voor u aan. Nadat de machtiging binnen is (dit duurt circa 3 weken) nemen wij contact met u op om een afspraak in te plannen.

U krijgt het lachgas toegediend via een neuskapje, waardoor u gewoon in- en uitademt. Via het neusmasker wordt eerst zuivere zuurstof gegeven. Daarna wordt er stapje voor stapje steeds meer lachgas toegediend. Na enkele minuten krijgt u hierdoor een ontspannen en aangenaam gevoel. U maakt de behandeling wel bewust mee, maar u bent veel meer ontspannen dan wanneer u ‘normaal’ op de tandartsstoel ligt.

U wordt tijdens de behandeling goed in de gaten gehouden. Dit doen we onder andere door middel van een klemmetje op uw vinger, waarmee we uw hartslag en de zuurstofverzadiging controleren.

De lachgasbehandeling is speciaal bedoeld voor kinderen, angstige patiënten en patiënten met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Een lachgasbehandeling kan ook geschikt zijn voor patiënten met astma of een verhoogde kokhals-/braakneiging.

Lachgas heeft snel effect. Bij de optimale dosering voelen uw ledematen vaak zwaar aan. Het kan voorkomen dat u een beetje moet zweten op uw voorhoofd of bovenlip, uw handen voelt tintelen of dat uw lippen gevoelloos worden. Daarnaast verliest u het gevoel van tijd, zodat de behandeling veel sneller lijkt te gaan. Soms hoort u alles scherper.

Na de behandeling laat de tandarts een aantal minuten alleen zuurstof door het masker stromen. Het lachgas ’spoelt’ daarmee uit uw lichaam en u voelt zich al snel weer als voor de behandeling. U wordt wel geadviseerd een kwartiertje rust te nemen in de wachtkamer voordat u weer aan het verkeer deelneemt.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden helaas de kosten voor toediening van lachgas niet. Wel is het soms mogelijk dit bij de zorgverzekering aan te vragen. Wij kunnen dan een zogenaamde lachgasverklaring maken, waarna de zorgverzekering bepaalt of hij deze aanvraag wel of niet honoreert.