Ga naar de hoofdinhoud
uit 21.798 reviews

Wil je weten wat het kost om een gebitsprothese, zoals een kunstgebit of klikgebit te plaatsen? De kosten van het plaatsen van een gebitsprothese hangen af van het type prothese dat je, samen met jouw tandarts, kiest. Daarnaast zijn er, naast het vooronderzoek en de behandeling zelf, kosten voor de nazorg. Voordat het behandelingstraject start, krijg je van ons een begroting. Daar zul je verschillende tariefcodes van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op terugvinden. 

Bij Dental Clinics werken wij volgens de tarieven die door de overheid zijn vastgesteld. Je vindt alle tariefcodes op deze pagina. De tariefcodes die horen bij het plaatsen van een gebitsprothese beginnen met de letter ‘J’ en ‘P’. 

Voor meer informatie over de kosten en een voorbeeld van een begroting kun je terecht op Mondzorgkosten.nl. Deze website is beschikbaar gemaakt vanuit de beroepsvereniging voor tandartsen (KNMT). 

Kosten immediaatprothese

Wanneer je een noodprothese (immediaatprothese) krijgt, staat op je begroting code P023. Omdat een noodprothese na een aantal weken losser kan gaan zitten, is het vaak nodig deze tussentijds aan te laten passen (rebasen). Het trekken van tanden voor een kunstgebit wordt niet vergoedt door de basisverzekering. Je kunt je hiervoor wel aanvullend verzekeren met een aanvullende (tandarts)verzekering. 

Kosten kunstgebit

Een kunstgebit kost meestal tussen de 900 en 1300 euro. De kosten voor een kunstgebit worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van 25%. Bij het plaatsen van een kunstgebit heb je te maken met onder andere code P020, P021, en P022 uit de tarievenlijst. Je kunt elke 5 jaar een nieuw gebit aanvragen bij de zorgverzekering. Voor reparaties of aanpassingen aan het kunstgebit geldt een eigen bijdrage van 10%, de rest wordt gedekt door de basisverzekering.  

Kosten klikgebit

De basisverzekering vergoedt de kosten van een klikgebit alleen als een gewoon kunstgebit niet goed blijft zitten. Daarnaast moet je toestemming hebben van de verzekeraar, moet je een geslonken kaak hebben en moet je kaak geheel tandeloos zijn. Op de begroting voor een klikgebit vind je de kosten voor de implantaten en de kosten voor de prothese. Deze zijn te herkennen aan de ‘J’codesReparaties en aanpassingen aan je klikgebit worden voor 90% vergoedt door de basisverzekering, de overige 10% betaal je zelf vanuit je eigen bijdrage.  

Kosten telescoopprothese

Voor het maken van een telescoopprothese gelden enkele toeslagen. De toeslag voor een telescoopkroon vind je onder de code P33.  

Kosten plaat- of frameprothese

Bij het plaatsen van partiële (gedeeltelijke) gebitsprotheses zoals de plaat- of frameprothese gelden onder andere codes P001, P002, P003 en P004. Hier vind je een voorbeeld van een begroting voor een frameprothese en een voorbeeld voor een plaatprothese. Gedeeltelijke protheses worden niet vergoedt vanuit de basisverzekering. Hier kun je je wel voor verzekeren met een aanvullende tandartsverzekering.  

Wordt het plaatsen van een kunstgebit of gebitsprothese vergoed vanuit de verzekeraar?

Voor een standaard kunstgebit worden de kosten vergoedt door de basisverzekering, maar geldt er wel een eigen risico. Ook een klikgebit kan grotendeels vergoed worden vanuit de basisverzekering, mits je aan een aantal voorwaarden voldoet. Hoeveel vergoeding je krijgt voor het plaatsen van een (gedeeltelijke) gebitsprothese hangt af van je aanvullende (tandarts)verzekering. Je kunt dit navragen bij je verzekeraar en teruglezen in de polisvoorwaarden. Daarnaast zijn er online verschillende zorgvergelijkers te vinden zodat je een goed beeld kunt krijgen welke vergoedingen er zijn per verzekeraar. 

Dental Clinics - Gezondheid & het gebit – Dental Clinics

Je bent van harte welkom!

Nieuwe patiënt?