De implantaatbehandeling stap voor stap

De complete implantaatbehandeling bestaat uit verschillende stappen. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de ingreep wordt de implantaatbehandeling in fasen gedaan.

tijdsverloop implantaat behandeling

1. Informatie en uitgebreid vooronderzoek

Na het verzamelen van gegevens, onder andere door middel van röntgenfoto’s van uw mond, beoordeelt uw behandelaar welke behandelopties er voor u zijn. De voor- en nadelen van de verschillende oplossingen worden uitgebreid met u besproken, zodat u goed op de hoogte bent van elk aspect van de ingreep voordat u een keuze maakt.

Wanneer u kiest voor een implantaat, vindt er een eerste consult met de implantoloog plaats.

Er moet voldoende bot aanwezig zijn om de implantaten te kunnen plaatsen. Sommige patiënten hebben te weinig bot, bijvoorbeeld wanneer er al lange tijd een tand ontbreekt en de kaak al is geslonken, en dan kan botopbouw noodzakelijk zijn.

2. Het maken van een behandelplan met begroting

Op basis van het eerste consult wordt er een behandelplan met een bijbehorende begroting voor u opgesteld. Hierin vindt u de behandeltarieven zoals door de overheid (NZA) vastgesteld en de kosten voor de techniek.

3. Het plaatsen van het implantaat

De behandeling wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Nadat de verdoving is ingebracht, maakt de tandarts op de plaats waar het implantaat moet komen het tandvlees los. Hij boort een gaatje in het kaakbot, waar het implantaat in wordt geplaatst. Vervolgens hecht hij het tandvlees. Bij plaatsing van meerdere implantaten herhaalt hij deze handelingen.

4. Genezingsfase

Totdat het implantaat stevig met uw kaakbot is vergroeid, is een genezingsfase van 6 weken tot enkele maanden te verwachten. Elk geval is uniek.

Vaak worden zelfoplossende hechtingen gebruikt en anders worden de hechtingen na 2 weken verwijderd. Goede mondhygiëne is van groot belang voor een succesvol genezingsproces.

5. Plaatsing van uw definitieve kroon, brug of tijdelijke prothese

Tijdens de genezingsfase wordt de kroon, brug of gebitsprothese voor u gemaakt. Uw definitieve restauratie wordt op het implantaat bevestigd, zodat u weer kunt lachen, bijten en kauwen zoals vroeger.

6. Controle en nazorg op de lange termijn

Voor het slagen van de behandeling op lange termijn is een zorgvuldig controle- en nazorgprogramma noodzakelijk. Na de plaatsing moet u minimaal één keer per jaar en soms eens in de 3-6 maanden door de implantoloog of door de eigen verwijzende tandarts worden gecontroleerd. Hierbij wordt gekeken naar het implantaat, de restauratieve voorziening, het botniveau, het tandvlees en de mondhygiëne.

Het belang van goede mondhygiëne na het plaatsen van een implantaat

Een goede mondhygiëne is van groot belang en dient dan ook regelmatig te worden gecontroleerd en zo nodig te worden bijgestuurd. De mondhygiënist kan u daarbij helpen. Bij onvoldoende verzorging kan er een ontsteking ontstaan, waardoor de implantaten voortijdig verloren kunnen gaan. Om de paar jaar dienen röntgenfoto’s te worden gemaakt om te controleren of de stabiliteit van de implantaten en de aansluiting van de restauratieve voorzieningen nog voldoende is. Ook dient de voorziening te worden gecontroleerd op houvast, slijtage en aansluiting. Het voortijdig signaleren en aansluitend verhelpen van mogelijke problemen kan kostenbesparend werken. Daarom zullen na de behandeling duidelijke afspraken worden gemaakt over een controle- en nazorgprogramma.

Het naleven van de onderhoudsaanbevelingen en het handhaven van een voldoende niveau van mondhygiëne is een voorwaarde om in voorkomende gevallen een beroep te kunnen doen op de garantiebepalingen.

Veelgestelde vragen over het plaatsen van implantaten

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog een vraag over het plaatsen van implantaten? Bekijk dan deze pagina met veelgestelde vragen.