Aanmelden als patient

Voor gespecialiseerde tandheelkundige zorg (zoals implantologie en kindertandheelkunde) bent u/uw kind op verwijzing van uw huidige tandarts welkom bij Dental Clinics Rolde. Voor reguliere tandheelkunde hebben wij op dit moment helaas geen mogelijkheid u op korte termijn als patiënt welkom te heten. Wij verwijzen u graag door naar onze praktijk in Gieten:

Dental Clinics Gieten

U kunt er ook voor kiezen om uw aanmelding bij Dental Clinics Rolde af te ronden, u komt dan op een wachtlijst.