uit 20.246 reviews

Dental Clinics is vandaag officieel gecertificeerd voor de HKZ-norm Mondzorg. Met dit keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) bewijst en waarborgt Dental Clinics de kwaliteit van de geleverde zorg. Het werken volgens HKZ criteria focust op leren en verbeteren om te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van patiënten en medewerkers. Het behalen van dit certificaat was dit jaar een belangrijke doelstelling voor Dental Clinics. Gezien de omvang van de organisatie wordt de certificering met veel trots aangekondigd, alle Dental Clinics praktijken zijn nu HKZ gecertificeerd.

HKZ-certificering bevestigt kwaliteitsambitie Dental Clinics

De HKZ-norm Mondzorg is een middel om aan te tonen dat een tandartspraktijk vanuit alle kwaliteitsperspectieven opereert, de kwaliteitsprocessen daadwerkelijk op orde heeft, continue wil verbeteren en voldoet aan de professionele standaarden in de mondzorg. Dental Clinics heeft de ambitie om met de beste teams de hoogste kwaliteit mondzorg neer te zetten. De HKZ-certificering bevestigt deze kwaliteitsambitie.

HKZ Mondzorg werd begin 2020 vernieuwd op initiatief van de KNMT. Ze is gebaseerd op de ISO 9001, de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De nieuwe norm legt veel meer nadruk op leren en verbeteren en veel minder op het schrijven van procedures en protocollen. Visitatie is als vast onderdeel in de cyclus opgenomen. Om een HKZ-accreditatie te ontvangen, doorloop je een audit door een certificeringsinstituut. De toetsingscyclus is 5 jaar.

Elke dag een stapje beter: samenwerken aan de beste zorg

“Het hele traject heeft ons veel opgeleverd; door de positieve feedback die we hebben gekregen van het CIIO (de certificerende instelling) konden we gericht verbeteringen aanbrengen. Met als doel om met de beste teams de hoogste kwaliteit van zorg te bieden aan onze patiënten. Iedereen bij Dental Clinics gaat elke dag weer tot het uiterste voor de beste zorg, de prettigste ervaring en de meest transparante afspraken.”, vertelt Daniëlle Boonzaaijer, directeur Tandheelkundige kwaliteit en veiligheid bij TopMondzorg. “Het is prettig om te werken in een omgeving waar de kwaliteit aantoonbaar op orde is en waar de focus ligt op leren en verbeteren. Voor onze mensen is het belangrijk dat ze op het hoogste niveau kunnen werken. Daar investeren we ook veel in. Met deze certificering laten we zien dat jonge behandelaren bij ons in een professionele omgeving en op een professionele manier kunnen werken aan hun eigen ontwikkeling. Daar zijn we trots op.”