Het Coronavirus en onze mondzorg

Let op: onderstaand is een oud bericht. De coronamaatregelen zijn niet meer van toepassing.

Voorafgaand aan uw afspraak ontvangt u van ons per e-mail een link naar een online gezondheidsvragenlijst. Wij verzoeken u deze vragenlijst in te vullen, zodat wij kunnen beoordelen of uw afspraak door kan gaan. Zo zorgen we ervoor dat alleen gezonde en geen kwetsbare mensen naar de praktijk komen.

Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen:

Ja, al onze tandartspraktijken zijn gewoon open. Voorafgaand aan uw afspraak ontvangt u van ons per e-mail een link naar een online gezondheidsvragenlijst. Wij verzoeken u deze vragenlijst in te vullen, zodat wij kunnen beoordelen of uw afspraak door kan gaan. Zo zorgen we ervoor dat alleen gezonde en geen kwetsbare mensen naar de tandartspraktijk komen.

Voor een overzicht van uitgezonderde contactberoepen tijdens de lockdown kunt u kijken op de site van de Rijksoverheid.

In aanvulling op de bestaande hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen hanteren we een aantal extra maatregelen. Dit in het belang van uw gezondheid, die van andere patiënten en ons team.

Online vragenlijst over uw gezondheid
In principe gaan alle geplande afspraken door.
Voorafgaand aan uw afspraak ontvangt u van ons per e-mail een link naar een online gezondheidsvragenlijst. Wij verzoeken u deze vragenlijst in te vullen, zodat wij kunnen beoordelen of uw afspraak door kan gaan. Zo zorgen we ervoor dat alleen gezonde en geen kwetsbare mensen naar de tandartspraktijk komen.

Wij hanteren de reguliere openingstijden. U kunt de tandartspraktijk alleen op afspraak bezoeken.

In het belang van uw eigen gezondheid, de gezondheid van andere patiënten en onze behandelaren verzoeken wij u niet naar de tandartspraktijk te komen wanneer u verkoudheidsklachten óf bewezen COVID-19 heeft.

Onder (milde) verkoudheidsklachten wordt verstaan: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en/of hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Wij verzoeken u alleen naar de tandartspraktijk te komen, tenzij het niet anders kan. We vragen eventuele begeleiders buiten te wachten.

In aanvulling op de bestaande hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen hanteren we een aantal extra maatregelen. Dit in het belang van uw gezondheid, die van andere patiënten en ons team.

Online vragenlijst over uw gezondheid
In principe gaan alle geplande afspraken door.
Voorafgaand aan uw afspraak ontvangt u van ons per e-mail een link naar een online gezondheidsvragenlijst. Wij verzoeken u deze vragenlijst in te vullen, zodat wij kunnen beoordelen of uw afspraak door kan gaan. Zo zorgen we ervoor dat alleen gezonde en geen kwetsbare mensen naar de tandartspraktijk komen.

U kunt de tandartspraktijk bellen om een afspraak te maken. In overleg met u wordt bekeken binnen welke termijn u behandeld kunt worden.

U kunt hiervoor het beste telefonisch contact opnemen met de tandartspraktijk.

Wij kunnen u helaas niet behandelen wanneer u verkoudheidsklachten heeft (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en/of (licht) hoest.
Ook wanneer u uw reuk- en/of smaakvermogen (zonder neusverstopping) verliest, koorts óf verhoging boven de 38 graden heeft en/of kortademig bent, kunnen wij u niet behandelen.

Wanneer u 24 uur klachtenvrij bent, kunnen wij u behandelen.

Wij kunnen u helaas niet behandelen wanneer u nog verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en/of (licht) hoest heeft.
Ook wanneer u uw reuk- en/of smaakvermogen (zonder neusverstopping) verliest, koorts óf verhoging boven de 38 graden heeft en/of kortademig bent, kunnen wij u niet behandelen.

Voor het maken van een afspraak kunt u het beste bellen met de tandartspraktijk. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen.