Audits

Dental Clinics maakt regelmatig gebruik van audits om de kwaliteit te inventariseren. In 2012 is via een externe audit door Tensen & Nolte Infectiepreventie de kwaliteit van de infectiepreventie binnen Dental Clinics Zwolle en Dental Clinics Weesp geïnventariseerd. Een van de conclusies d.d. 6 maart 2012 was dat er bij Dental Clinics goede aandacht voor infectiepreventie is. “In het proces rond de behandeling van patiënten, alsmede in het proces van reiniging, desinfectie en sterilisatie is infectiepreventie verankerd en geborgd. Het handelen van de medewerkers is deskundig en correct. De algemene attitude is positief en professioneel. Er is nog op een enkel punt winst te behalen. Dit betreft de medicatieveiligheid en opslag steriele medische hulpmiddelen.” Deze punten zijn direct aangepakt en opgelost.

Praktijkscreenings infectiepreventie

In 2012 zijn voor tien andere Dental Clinics groepspraktijken praktijkscreenings infectiepreventie uitgevoerd. In de in februari 2013 ontvangen eindrapportage wordt geconcludeerd dat het infectiepreventiebeleid binnen Dental Clinics prima op orde is. “In alle bezochte tandartsgroepspraktijken is goede aandacht voor infectiepreventie en is voldoende kennis aanwezig. De vertaalslag van beleid naar de werkvloer heeft goed plaatsgevonden en de faciliteiten om infectiepreventie gestalte te geven zijn gerealiseerd. De situatie in de praktijken ten aanzien van infectiepreventie is correct en patiëntveilig. Er zijn nog twee puntjes op de i te zetten. Dit betreft het perfectioneren van de gang van zaken rond reiniging/desinfectie/sterilisatie en het optimaliseren van de opslag van steriele medische hulpmiddelen, met name beheer en borging.”