Inspecties

Dental Clinics Bergschenhoek trots op inspectierapport

Dental Clinics Bergschenhoek kreeg eind 2012 een inspectiebezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg IGZ). Bij zo’n inspectie wordt gecontroleerd of de betreffende praktijk aan de wet- en regelgeving en de in de branche geldende richtlijnen voldoet. De conclusie was zeer positief: “De inspectie beveelt de directeur aan het kwaliteitsniveau van de in zijn instelling verleende zorg te handhaven.” De inspectie gaf enkele waardevolle aanbevelingen, die de praktijk direct heeft opgevolgd.

Erkenning

Tandarts-directeur Ralf Mundt van Dental Clinics Bergschenhoek is trots op het rapport dat zijn praktijk heeft ontvangen. “Bij Dental Clinics besteden we veel aandacht aan kwaliteit en protocollair werken. Het is natuurlijk prettig als deze inspanningen ook officieel erkenning krijgen. Sinds onze praktijk deel uitmaakt van Dental Clinics hebben we enorme stappen op het gebied van kwaliteit gemaakt. Maar we blijven alert op mogelijkheden om de kwaliteit en veiligheid van onze zorg verder te verbeteren. Ook de aanbevelingen van de Inspectie dragen hieraan bij. Deze betroffen enkele ontbrekende hepatitis B titerbepalingen, zichtbare aanwezigheid van het protocol omgaan met prikaccidenten, aantekeningen op röntgenfoto’s als er geen bijzonderheden zijn en het percentage waterstofperoxide in bleekmiddelen. Allemaal zaken die we direct hebben opgepakt”, aldus Mundt.

Professionele standaard

“De patiënt verwacht een juiste diagnose en behandeling, aan hygiëne en stralingsbescherming wordt veel minder gedacht. Een patiënt is loyaal aan zijn tandarts, hij is zelf geen professional en kan de kwaliteit van zorg niet beoordelen. Bij Dental Clinics zorgt het kwaliteitssysteem voor waarborging van de deskundigheid van de tandarts, systematische kwaliteitsbewaking en borging van de kwaliteit. Zo voldoen we in alle opzichten aan de professionele standaard: ‘de op grond van wetenschap en ervaring aangewezen wijze van tandheelkundig handelen, zoals een gemiddeld bekwame tandarts in gelijke omstandigheden zou doen, met middelen die in een redelijke verhouding staan tot het concrete behandelingsdoel.”

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. Hierbij is het van belang dat de zorg voor de patiënten veilig, effectief, tijdig, voor ieder gelijk, patiëntgericht en doelmatig is, waarbij met name veiligheid en hygiëne een belangrijke rol spelen in de tandartsenzorg. De IGZ onderneemt veel acties op het gebied van handhaving in bijvoorbeeld ziekenhuizen en de mondzorg, zoals regelmatige inspectiebezoeken bij tandartspraktijken. De focus van de inspectie lag in 2012 op risico’s en calamiteiten, dat wil zeggen niet-beoogde of onverwachte gebeurtenissen, die betrekking hebben op de kwaliteit van de zorg en die hebben geleid tot de dood of ernstige schade voor een patiënt of cliënt.

Bronnen: