Praktijkvisitatie

Praktijkvisitatie is intercollegiale doorlichting van de organisatie van het zorgproces in de tandartspraktijk: tandartsen of bijvoorbeeld mondhygiënisten een kijkje bij elkaar in de praktijk nemen. Dit is een inspirerende en stimulerende manier om de praktijk beter te bekijken en van elkaar te leren.

Intercollegiale visitatie van mondhygiënisten

In 2012 heeft Dental Clinics een intercollegiale visitatie van mondhygiënisten ontwikkeld. Deze is volledig geaccrediteerd: mondhygiënisten kunnen met de praktijkvisitatie 10 KRM-accreditatiepunten behalen. Ook hebben Dental Clinics Assen en Dental Clinics Weesp in 2012 meegedaan aan de pilot ‘Praktijkvisitatie voor mondzorg’ van de NMT. Bij de praktijkbezoeken zijn de kwaliteitsthema’s infectiepreventie, radiologie, taakdelegatie en dossiervoering doorgenomen, op basis van een vaste vragenlijst. Zo ontstaat per praktijk een helder beeld van wat goed loopt en wat beter kan.

Delen van kennis en ervaring

“Het visiteren bij een collega vond ik erg leuk. Juist omdat delen van kennis en ervaring één van mijn belangrijkste motivaties was om aan dit project mee te doen. En bovendien ben ik met een aantal praktische ideeën in de praktijk teruggekomen”, aldus Yvo Becker, tandarts bij Dental Clinics Weesp.